INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

68: 113-123

Aleksandra M. Staszak, Tomasz A. Pawłowski

Forest tree research in post genomic era. Introduction to systems biology of broadleaves

Dendrobiology 2012, vol. 68: 113-123

Full text (pdf)

Abstract: Trees are long living organisms, rarely used in molecular experiments because of large size of the genome and long time of reproduction cycle. Sequencing data from Populus trichocarpa genome allowed for the development of research on the processes associated with tree biology such as secondary wood formation, long-term perennial growth, seasonal changes, biotic interactions, evolution etc. Reference data enable the investigation of non-model trees such as Quercus or Fagus, having ecological and economic significance. During projects scientists use genomic, transcriptomic, proteomic and metabolomic approaches which contribute to better understanding of the physiological processes regulating tree biology. Data collected from these multiple studies need to be integrated. The integration of data is the subject of the newly established field of science called systems biology. This review presents progress in tree research after finishing the sequencing project of Populus. It concentrates on modern trends in 'omics' and systems biology study of temperate broadleave trees during the last 10 years of studies.

Additional key words: genomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics, woody plants

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button