INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Czy wkrótce zginie na terenie Polski 75% drzew?

 

W polskich mediach rozgorzała dyskusja o tym, czy wkrótce na terenie Polski zginie 75% drzew. To pokłosie depeszy Polskiej Agencji Prasowej z 3 września br., która powstała na podstawie materiału przygotowanego przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, z inicjatywy Prezesa PAN – prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego. Pełna wersja tego tekstu ukaże się w połowie przyszłego tygodnia.

Olbrzymie zainteresowanie głosem naukowców niesamowicie cieszy, bo troska o polskie lasy (a szerzej – o środowisko) jest naszym wspólnym celem, a lasy są dobrem nas wszystkich. Sens tej wypowiedzi jednak został przeinaczony. Należy uściślić, iż nie przewidujemy zniknięcia w perspektywie najbliższych 50 lat 75% drzew w lasach ani tym bardziej redukcji powierzchni leśnej na taką skalę. Dzieje się wręcz przeciwnie: w Polsce lasów przybywa. Wskazujemy jednak na to, że w analizowanej perspektywie czasowej optimum klimatyczne utracą te gatunki drzew, które dzisiaj zajmują ok. 75% powierzchni lasów w Polsce, a wraz z nimi mogą zginąć setki gatunków innych roślin, a także grzybów i zwierząt.

Zachęcam, w imieniu współautorów tekstu oraz własnym, do wysłuchania krótkiego omówienia podniesionego problemu w Radiu TOK FM, zapoznania się z komunikatem PAN, a także do przeczytania tekstu popularnonaukowego w czasopiśmie „Las Polski”, który tę kwestię porusza.

 

Radio TOK FM: https://audycje.tokfm.pl/podcast/80369,Drzewa-polskich-lasow-nie-sa-w-stanie-dostosowac-sie-do-zmian-klimatycznych

Strona Polskiej Akademii Nauk: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/nauki-biologiczne-i-rolnicze/2756-czy-z-polskich-lasow-zniknie-75-drzew-wyjasnia-ekspert-pan

Dyderski M.K., Paź S., Frelich L.E., Jagodziński A.M. 2017. Wpływ zmian klimatycznych na zasięgi geograficzne drzew leśnych w lasach Europy. Las Polski 23: 12-13.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button