INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2021/2022

 

Seminaria, które już się odbyły:

  

25.04.2022r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr Magdalena Terlecka

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 Rośliny użytkowe i wiedza o nich wśród mieszkańców regionu lednickiego

Seminarium odbędzie się w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams.

 

09.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr inż. Martyna Lasek

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 Analiza mutacji germinalnych genu DSCAM, związanego z występowaniem mastocytomy u psów

 

08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr inż. Agata Konecka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Hodowli Lasu

Nowoczesne techniki naukowe w procesie dydaktycznym na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

 

09.11.2021 r. (wtorek), godz. 9.00 
dr Andrej Kvas 
Technical University in Zvolen, Faculty of Forestry, Department of Natural Environment
The number of hares and climate and landscape changes in the Czech Republic and Slovakia

 

15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr inż. Marcin Pietras

Kointrodukcja obcych gatunków drzew i grzybów. Szansa czy zagrożenie dla lasów Europy?

 

22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr Barbara Kurpisz

Wpływ kwasu β-aminomasłowego na zmiany epigenetyczne w nabytej odporności systemicznej ziemniaka (Solanum tuberosum L.) względem Phytophthora infestans (Mont.) de Bary

 

30.11.2021 r. (wtorek), godz. 9.00

dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Związek wieloletniej zmienności usłonecznienia i temperatury powietrza w Polsce w aspekcie ocieplenia klimatu

 

06.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr hab. Michał Bogdziewicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Lata nasienne i zmiany klimatu.

 

13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00
dr. João Paulo Rodrigues Martins
Modulation factors during in vitro culture

 

24.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

Dr.  Pulak Maitra

Response of arbuscular mycorrhizal fungi to drought and nitrogen and phosphorus addition in Chinese subtropical forests

 

21.03.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr Francesco Latterini

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, Monterotondo, Italy

Logging-induced disturbances to forest ecosystem: assessment and strategies for mitigation

 

04.04.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr inż. Tomasz Sobczak

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 Analiza i otrzymywanie monometylohydrazyny z owocników piestrzenicy kasztanowatej (Gyromitra esculenta)

 

11.04.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr  inż. Sebastian Bury

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Przykłady oceny możliwości pogodzenia ekologicznych i gospodarczych funkcji lasu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button