INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beriki Beridze

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 25 marca 2024 r. o godz. 10:45 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beriki Beridze pt. "Evolutionary history and conservation genetics of Castanea sativa Mill. in the South Caucasus" [Historia ewolucyjna i genetyka konserwatorska Castanea sativa Mill. w Kaukazie Południowym].
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

 

Ogłoszenie

Rozprawa

Streszczenie
Summary
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rawlik

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 18 grudnia 2023 r. o godz. 09:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Katarzyny Rawlik pt. "Dynamika stanu biomasy runa i jej rozkładu w lesie grądowym Galio sylvatici-Carpinetum (R.Tx. 1937) Oberd. 1957". 

 

Ogłoszenie

Rozprawa

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kościelniak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 18 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pauliny Kościelniak pt. "Czynniki regulujące wzrost korzeni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w warunkach naturalnych i kontenerach szkółkarskich".

 

Ogłoszenie

Rozprawa

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Robina Wilgana

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Robina Wilgana pt. "Interakcje pomiędzy obcymi gatunkami drzew liściastych, a rodzimymi symbiontami mykoryzowymi".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Nowak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 9 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Nowak, pt. "Płeć jako czynnik determinujący wzrost i chemizm roślin dwupiennych - cisa pospolitego (Taxus baccata L.) i jałowca pospolitego (Juniperus communis L.)".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button