INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Obrony prac doktorskich

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Robina Wilgana

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 12 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Robina Wilgana pt. "Interakcje pomiędzy obcymi gatunkami drzew liściastych, a rodzimymi symbiontami mykoryzowymi".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Nowak

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 9 grudnia 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kingi Nowak, pt. "Płeć jako czynnik determinujący wzrost i chemizm roślin dwupiennych - cisa pospolitego (Taxus baccata L.) i jałowca pospolitego (Juniperus communis L.)".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Walentynowicz

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 21 grudnia 2021 r. o godz. 10:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Walentynowicz, pt. "Reakcja olszy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) na zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi Cu, Zn, Cd i Pb".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary 

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Walasa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 29 czerwca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Walasa, pt. "Wzorce genetyczne i ekologiczne w naturalnych populacjach kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.)"

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary

Recenzja 1

Recenzja 2

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytut

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty B. Kujawskiej

 

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 6 maja 2021 r. o godz. 9:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Brygidy Kujawskiej pt. "Zróżnicowanie grzybów różnych grup troficznych w kontynentalnym borze mieszanym".

 

Ogłoszenie

Streszczenie

Summary

Recenzja 1

Recenzja 2

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button