INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2014/2015

13.10.2014

prof. dr hab. Władysław Chałupka
Feliks Antoni Osiński - organizator administracji leśnej w 1944 roku

 

20.10.2014
mgr Mariola Rabska, doktorantka w Pracowni Systematyki i Geografii
Sekwencje barkodowe dla kompleksu gatunków kryptycznych Aneura pinguis

 

3.11.2014
dr inż. Tomasz Rajtar i dr inż. Norbert Meyer
System do obserwacji fenologicznych wraz z bazą danych wyników (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)

 

17.11.2014
dr hab. Marian J. Giertych oraz dr hab. Grzegorz Iszkuło
Jak skutecznie przygotować wniosek o finansowanie badań do Narodowego Centrum Nauki

 

24.11.2014
mgr Radosław Jagiełło
Aproksymacja rozkładów teoretycznych do rozkładów pierśnic w drzewostanach bukowych

 

01.12.2014
dr hab. Tomasz Leski
Co wiemy o grzybach tomentelloidalnych Polski na podstawie badań ektomykoryz?

 

08.12.2014
dr inż. Marcin Pietras
Daglezja zielona i sosna wejmutka jako centra bioróżnorodności rzadkich grzybów ektomykoryzowych

 

15.12.2014
dr Małgorzata Wojtkowska, UAM Poznań, Wydział Biologii, IBMiB, Zakład Bioenergetyki
Kompleksy importowe w mitochondriach modelowych organizmów eukariotycznych na przykładzie ameby A. castellanii i śluzowca D. discoideum

 

9.02.2015
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Badania nad świerkiem w Pracowni Biologii Molekularnej ID PAN

 

23.02.2015
dr Piotr Daszkiewicz (Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu)
Suszarnia nasion w Haguenau (Alzacja) - unikalny zabytek historii XIX leśnictwa

 

13.04.2015
dr inż. Robert Popek
Ocena zdolności wybranych drzew i krzewów do fitoremediacji mikropyłków w terenie zurbanizowanym

 

20.04.2015
mgr inż. Mikołaj Wawrzyniak
Kiełkowanie i konwersja zarodków somatycznych Picea abies i Picea omorika

 

27.04.2015
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym

 

17.06.2015
Laila Al-Haddabi (Higher College of Technology, Oman)
The Environmental Status of Juniper Woodlands in the Northern Mountains of Oman

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button