INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2012/2013

 

8.10.2012
mgr Szymon Kotlarski
Próba otrzymania mieszańców oddalonych pomiędzy różnymi gatunkami rodzaju Brassica na drodze krzyżowania oddalonego i kultur in vitro

 

15.10.2012
dr inż. Emilia Pers-Kamczyc
Jakość zarodków bydła pochodzących z zapłodnienia in vitro

 

22.10.2011
Cassandra Naidoo (University of KwaZulu-Natal, Durban Westville, RPA)
Investigations on oxidative metabolism and shoot development during processes associated with cryopreservation of embryonic axes excised from tropical recalcitrant-seeded species

 

29.10.2012
dr hab. Marian Giertych
Przyroda Parków Narodowych zachodniej części Stanów Zjednoczonych

 

5.11.2012
mgr Sławomir Marek
Zmiany liczebności wybranych grup mikroorganizmów w osadach ściekowych poddanych kompostowaniu w warunkach kontrolowanych

 

12.11.2012
prof. dr hab. Jacek Oleksyn
Cele i założenia projektu Maestro (NCN) - "Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie"

 

19.11.2012
dr Igor Chybicki
Izolacja przestrzenna w populacjach buka zwyczajnego

 

26.11.2012
dr Monika Dering
Procesy kojarzenia na plantacji nasiennej "outbreeding" świerka pospolitego 

 

3.12.2012
dr Zbigniew Kalisz
Donatorzy Fundacji Zakłady Kórnickie i jej restytucja

 

10.12.2012
dr Lidia Trocha
Azot, korzenie i mikoryzy

 

17.12.2012
mgr Agata Zemleduch-Barylska
Reakcja wierzby na zanieczyszczenia czynnego składowiska odpadów garbarskich

 

25.01.2013
dr Paul Smith, Dyrektor Millenium Seed Bank w Kew Gardens, Wielka Brytania
The Millennium Seed Bank Partnership supporting innovation and adaptation in forestry

 

4.02.2013
dr Agnieszka Szuba
Analiza wpływu ektomikoryz na tolerancję topoli Populus ×canescens na ołów wykonana metodami proteomicznymi i metabolomicznymi - założenia projektu

 

11.02.2013
dr Leszek Karliński
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) w środowisku miejskim i pozamiejskim - charakterystyka korzeni drobnych i stopień ich kolonizacji przez grzyby mikoryzowe i endofityczne

 

18.02.2013
dr Dominik Stokłosa, dr inż. Norbert Meyer

Możliwosci wykorzystania technologii ICT w obszarach: środowiska naturalnego i ekologii na przykładzie projektu PL-GRID+

 

25.02.2013
prof. dr hab. Krystyna Bojarczuk
Wpływ grzybów mykoryzowych na proces aklimatyzacji sadzonek topoli i brzozy z kultur in vitro, w podłożach o różnym stopniu skażenia metalami ciężkimi

 

04.03.2013
mgr Katarzyna Juszczyk
Krioprezerwacja osi zarodkowych nasion drzew z rodzaju Acer

 

11.03.2013
mgr Aleksandra Staszak
Morfogeneza i dojrzewanie zarodka klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.) - proteomika nabywania spoczynku

 

18.03.2013
dr Beata Plitta
Nowe inhibitory metylotransferaz DNA

 

25.03.2013
dr Monika Dering
Północne refugia olszy szarej: dane genetyczne i paleobotaniczne

 

8.04.2013
mgr Natalia Koleśnik-Goldmann
Ontogenetyczne uwarunkowania retranslokacji azotu z liści roślin drzewiastych

 

15.04.2013
prof. dr hab. Piotr Karolewski
Czeremcha amerykańska – alternatywny gospodarz namiotnika czeremszaczka?

 

22.04.2013
Adrian Łukowski
Wpływ warunków świetlnych na wzrost i rozwój namiotnika czeremszaczka żerującego na krzewach czeremchy zwyczajnej

 

29.04.2013
mgr inż. Ewa Mąderek
Wpływ gatunku czeremchy i warunków świetlnych na wzrost i rozwój szubargi pięcioplamki

 

6.05.2013
prof. dr hab. Jerzy Zieliński
Rodzaje Populus i Salix - co warto o nich wiedzieć

 

19.06.2012
dr Marcin Frankowski (Wydział Chemii UAM, Poznań)
Analityka środowiskowa: analiza, frakcjonowanie i specjacja

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button