INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2008/2009

 

13.10.2008

dr Krzysztof Stobrawa
Chiny znane i mniej znane

 

20.10.2008
dr Leszek Karliński
Wpływ skażenia przemysłowego i genotypu gospodarza na produkcję korzeni drobnych i kolonizację mikoryzową wybranych klonów topoli

 

27.10.2008, seminarium wyjazdowe
Zapoznanie z historią i aktualnie prowadzonymi badaniami w Stacji Badawczej w Turwi Instytutu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

 

17.11.2008
mgr Katarzyna Juszczyk
Porównanie sekwencji genu gsII w wybranych szczepach rizobiów wyizolowanych z brodawek korzeniowych łubinów

 

24.11.2008
Salvia García Alvarez Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (E.T.S.I. Montes), Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.)
Cuticular features of Iberian pines for paleobotany studies

 

1.12.2008
prof. dr hab. Stanisława Pukacka
Rola cukrów nieredukujących w odporności na desykację i długoterminowe przechowywanie nasion buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.)

 

8.12.2008
mgr Marek Ksepko
Zastosowanie ALS (Airborne Laser Scanner ) w teledetekcji roślinności - eksperyment Zajma

 

15.13.2008
dr Ewa Gojło
Występowanie i funkcje fizjologiczne rozpuszczalnych alfa-D-galaktozydów w nasionach z rodzaju Vicia

 

5.1.2009
doc. dr hab. Tadeusz Tylkowski
Ogrody Pekinu i nie tylko

 

12.1.2009
prof. dr hab. Jerzy Zieliński
Z Przedborza do Kórnika

 

19.1.2009
dr Marian Giertych
Galasówki - prekursorzy GMO?

 

26.01.2009
dr Barbara Bujarska-Borkowska
Długoterminowe przechowywanie zasobów genowych czereśni ptasiej i czeremchy zwyczajnej

 

02.02.2009
mgr Agata Zemleduch
Zmiany w ekspresji genów u rzepaku (Brassica napus) pod wpływem niedoboru składników mineralnych i obecności metali ciężkich

 

09.02.2009
mgr Marta Pisarek
Badanie zjawiska lekooporności u Staphylococcus aureus, wyizolowanych od krów chorych na mastitis

 

16.02.2009
lic. Paweł Rosikiewicz
Struktura zbiorowisk mikoryzowych modrzewia syberyjskiego (Larix sibirica Ledeb.) na mikrosiedliskach krasu gipsowego rejonu Piniega w obwodzie Archangielskim (Rosja)

 

23.02.2009
Pan Przemysław Lis Markiewicz
Perspektywy wykorzystania pomysłów naukowych Instytutów PAN w środowisku biznesowym na przykładzie przedsiębiorstw z Wielkopolski

 

9.03.2009
dr Dominik Tomaszewski
Zotero jako przykład RMS

 

16.03.2009
dr Dominik Tomaszewski
Rothamsted Research w Harpenden (Wielka Brytania)

 

23.03.2009
dr Marzenna Guzicka
Gospodarka wodna w spoczynkowych pąkach świerka pospolitego - badania z wykorzystaniem NMR

 

30.03.2009
mgr Marcin Michalak
Kriokonserwacja plumul dębu szypułkowego (Quercus robur L.)

 

6.04.2009
dr Marcin Zadworny
Sprawozdanie ze stażu naukowego, Uniwersytet Stanowy Pensylwania

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button