INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2018/2019

 

1.04.2019, godz. 9.00
dr Marcin Pietras
Obcy są wśród nas! - Mroczna natura grzybów w zmieniającym się świecie

 

8.04.2019, godz. 9.00
mgr inż. Marcin Dyderski
Oddzielić ziarna od plew, czyli identyfikacja wpływu wielu czynników w badaniach obserwacyjnych

 

15.04.2019, godz. 9.00
mgr Agata Brodacz
Digitalizacja zasobów naukowych - nowe wyzwanie w Instytucie Dendrologii PAN związane z realizacją projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”

 

29.04.2019, godz. 9.00
Shirin Alipour
Anthropogenic influence on endangered species of Hyrcanian forest

 

6.05.2019, godz. 9.00
mgr Anna Kołacz
Wpływ stresu abiotycznego spowodowanego niklem na plonowanie i skład chemiczny sałaty (Lactuca sativa L.) w uprawie hydroponicznej

 

8.05.2019 r. (środa), godz. 9.00
prof. dr hab. Gabriela Woźniak wraz zespołem z Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Agnieszka Kompała- Bąba, dr hab. Edyta Sierka, dr Franco Magurno i dr Agnieszka Błońska
Funkcjonowanie ekosystemów w Antropocenie – w ujęciu koncepcji Natural Capital
Ecosystem development - functional approach including the Natural Capital Concept in Anthropocene

 

13.05.2019, godz. 12.00
dr hab. Adam T. Halamski (Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie)
Kopalne zbiorowiska leśne kredy Polski i metody ich rekonstrukcji

 

20.05.2019, godz. 9.00
dr Anna Napierała-Filipiak
Stan obecny oraz przyszłość drzew z rodzaju Ulmus w polskich lasach

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button