INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2022/2023

 

Seminaria, które się odbędą: 

 

 

 

Seminaria, które już się odbyły:

 

05.12.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00
dr Teresa Hazubska-Przybył,  prof. dr hab. Paweł Chmielarz

Instytut Dendrologii PAN

Wspieranie międzynarodowej współpracy w Europie poprzez uczestnictwo w akcji COST

 

21.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr inż. Huber Jakoniuk
Zespół Ochrony Lasu w Łopuchówku

Wyrynnik dębowiec (Platypus cylindrus (Fabr.)) i rozwiertek większy (Xyleborus monographus (Fabr.)) szkodniki techniczne dębów.

 

14.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr inż. Michał Białek
Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Fizyczne podstawy zmian klimatycznych

 

07.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych.

 

24.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00
prof. dr hab. Arkadiusz Nowak
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
 
Czy ośmiu miliardom ludzi uda się ochronić Ogród Edeński? 

 

17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00
 
mgr inż. Dominika Błotko
Instytut Dendrologii PAN
 
Czy zastosowanie penetrantów może zmniejszyć ilość herbicydów używanych
w rolnictwie na przykładzie Roundupu, dioksolanów i roślin ekspansywnych?

  

28.09.2022 r. (środa), godz. 9.00

dr hab. Damian Chmura, prof. ATH

Katedra Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wzorce kolonizacji roślin naczyniowych na martwym drewnie w warunkach górskich

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button