INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2023/2024

Seminaria, które się odbędą: 

 

04.12.2023 r. (poniedziałek), godz. 9.00

mgr inż. Martyna Lasek

Instytut Dendrologii PAN

Podróże kształcą – wrażenia z udziału w konferencji (ICG-18) Youth Symposium & BGI International Summer Workshop 2023 oraz 33rd European Dendroecological Fieldweek

  

Seminaria, które już się odbyły:

 

27.11.2023 r. (poniedziałek), godzina 9.00

mgr inż. Daniel Janowski

Uniwersytet Tokijski, Japonia; Instytut Dendrologii PAN.

Lipy Dalekiego Wschodu – przegląd rodzaju Tilia w Japonii

 

20.11.2023 r. (poniedziałek), godzina 10.00

prof. dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

Dyrektor PAN Biblioteki Kórnickiej

Portret kobiety skutecznej. Opowieść o Jadwidze Zamoyskiej.

Seminarium odbędzie się w sali seminaryjnej Instytutu Dendrologii PAN.

 

 

13.11.2023 r. (poniedziałek), godz. 9.00

dr hab. Marzenna Guzicka, dr hab. Teresa Hazubska-Przybył, dr Joao Paulo Rodrigues Martins 

Instytut Dendrologii PAN

Zeiss Axio V16 – wrażenia po prezentacji mikroskopu stereoskopowego z fluorescencją

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button