INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2019/2020

 

7.10.2019, godz. 9.00
mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc (Pracownia Biochemii Nasion Instytutu Dendrologii PAN)
Wpływ warunków wilgotnościowo-termicznych na proces kiełkowania i wzrost potomstwa dębu szypułkowego (Quercus robur L.) z klimatu kontynentalnego i atlantyckiego

 

14.10.2019, godz. 9.00
mgr inż. Kinga Nowak (Instytut Dendrologii PAN)
Drzewa z historią w tle. "Korzenie" najstarszych drzew Arboretum Kórnickiego

 

21.10.2019, godz. 9.00
mgr inż. Mikołaj Wawrzyniak
Potencjał naukowy archiwum Pracowni Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej

 

04.11.2019, godz. 10.00
Spotkanie z Perlan Technologies
Tematem spotkania będzie omówienie zastosowań technik analitycznych takich jak chromatografia gazowa, cieczowa, spektrometria mas, elektroforeza kapilarna, spektroskopia. Poruszone zostaną również zagadnienia z tematu analizy śladowej ilości pierwiastków

 

18.11.2019, godz. 9.00
dr Agnieszka Szuba
Rola proteomu w zapewnianiu stabilności fenotypowej kontrolnych oraz ektomikoryzowych topoli chronicznie eksponowanych na ołów

 

25.11.2019, godz. 9:00
dr Agnieszka Ciesielska (Bio-Rad Laboratories Field Application Specialist, CEE)
Droplet Digital PCR – workflow and applications

 

2.12.2019 r., godz. 9.00
dr hab. Marian Giertych i dr hab. Grzegorz Iszkuło
Znaczenie jemioły w leśnictwie 

 

9.12.2019 r., godz. 9.00
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Przystosowanie lasów i leśnictwa w Polsce do zmian klimatu

 

16.12.2019 r., godz. 9.00
dr hab. Szymon Świeżewski, prof. IBB PAN; Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
Molekularne badania podstaw kontroli spoczynku nasion Arabidopsis thaliana

 

27.01.2020, 9.00
dr Hanna Kijak
Polimorfizm haplotypów chloroplastowego i mitochondrialnego DNA u Marchantia polymorpha sensu lato

 

3.02.2020, 9.00
mgr inż. Sonia Paź-Dyderska
Zróżnicowanie wewnątrz- i międzygatunkowe specyficznej powierzchni liści

 

9.03.2020, 11.00
dr inż. Alicja Tymoszuk (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Nanocząstki a produkcja i hodowla in vitro roślin ozdobnych i warzywnych - kierunki i perspektywy badań

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button