INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2009/2010

 

5.10.2009
Prof. Jacek Oleksyn

Prace badawcze prowadzone w Pracowni Ekofizjologii

 

12.10.2009
Mgr inż. Anna Sulikowska
Pozycja systematyczna osobliwej sosny z kręgu Pinus mugo Turra sensu lato z ukraińskich Karpat

 

26.10.2009
Mgr Anna Jasińska
Zróżnicowanie sosny zwyczajnej na Bałkanach

 

9.11.2009
Mgr Karolina Sobierajska
Morfologiczna charakterystyka Juniperus drupacea z Grecji

 

16.11.2009
Mgr Anna Majewicz
Oporność grzyba Cercospora beticola Sacc. na wybrane fungicydy stosowane w ochronie buraka cukrowego

 

23.11.2009

Dr Tomasz Leski
Czy małe jest piękne? O związkach mikoryzowych naturalnego odnowienia modrzewia europejskiego

 

30.11.2009
Dr Monika Dering i mgr Andrzej Misiorny

Procesy reprodukcyjne na modelowej plantacji nasiennej II generacji świerka pospolitego

 

7.12.2009

Dr Marzenna Guzicka
Izolacja symplastowa w spoczynkowym pąku świerka

 

11.01.2010

Mgr Natalia Koleśnik
Wpływ promieniowania mikrofalowego na przeżywalność bakterii Escherichia coli K12 C600, Shigella flexneri, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis

 

18.01.2010
Dr Piotr Kosiński
Pochodzenie Carthamus lanatus L. (Asteraceae) w świetle badań molekularnych

 

25.01.2010

Dr Ewa Kalemba i dr Ewelina Ratajczak
Zmiany biochemiczne na poziomie białek LEA, węglowodanów, reaktywnych form tlenu i antyoksydantów podczas utraty tolerancji na desykcję kiełkujących nasion wyki drobnokwiatowej (Vicia hirsuta)

 

1.02.2010

Mgr Michał Żmuda
Wpływ warunków świetlnych na żerowanie foliofagów na liściach krzewów podszytu leśnego

 

8.02.2010
Dr Maciej Filipiak
Ekologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w świetle badań prowadzonych nad tym gatunkiem w rejonie sudeckim

 

22.02.2010
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Identyfikacja pochodzenia świerka pospolitego w oparciu o markery cytoplazmatyczne na przykładzie Nadleśnictwa Gołdap

 

1.03.2010
prof. dr hab. Jarosław Burczyk
Możliwości wykorzystania markerów DNA do identyfikacji leśnego materiału rozmnożeniowego

 

15.03.2010
dr Paweł Chmielarz
Kriogeniczne przechowywanie zasobów drzew liściastych

 

22.03.2010
dr Dariusz Smoliński
Rewolucje w technikach fluorescencyjnych

 

29.03.2010
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Instytut Dendrologii w IUFRO

 

19.04.2010
mgr Karolina Sawicka
Zmiany potencjału oksydoredukcyjnego (GSH/GSSG) a regulacja mechanizmów obronnych w stresie wywołanym metalami ciężkimi

 

10.05.2010
prof. dr hab. Jan Barciszewski
Genetyka to za mało

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button