INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Praca, staże, konkursy

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko robotnika wykwalifikowanego w Arboretum i Lesie Doświadczalnym

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko robotnika wykwalifikowanego w Arboretum i Lesie Doświadczalnym. 

 

PDF - Ogłoszenie

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC - Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC - Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystent informacji naukowej w Dziale Informacji Naukowej

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystent informacji naukowej w Dziale Informacji Naukowej.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC - Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Ekologii

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC - Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Związków Symbiotycznych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Związków Symbiotycznych

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC - Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English  

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Ekologii.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko typu post-doc w Zakładzie Ekologii

Nabór na stanowisko  typu post-doc w projekcie OPUS 18 pt. "Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka" (umowa nr UMO-2019/35/B/ST10/04141) pod kierownictwem prof.  dr. hab. inż. Andrzeja M. Jagodzińskiego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę dr Anety Modzelewskiej.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Biogeografii i Systematyki. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesor Instytutu w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesor Instytutu w Zakładzie Biogeografii i Systematyki. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystent w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystent w Zakładzie Ekologii. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biologii Rozwoju. 

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Związków Symbiotycznych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Związków Symbiotycznych. 

 

PDF - Ogłoszenie

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

 

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Profesor w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Profesor w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Profesor Instytutu w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Profesor Instytutu w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Związków Symbiotycznych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Związków Symbiotycznych.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Ekologii.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKT w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Związków Symbiotycznych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Związków Symbiotycznych.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Ekologii

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Ekologii.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.

 

PDF - Ogłoszenie 

PDF - English

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

DOC -  Personal questionnaire for job applicant

DOC - Statement - processing of personal dataStatement - processing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych

 

Nabór na stanowisko  typu Post-doc w projekcie OPUS 17 pn. "Regulacja mechanizmu spoczynku i kiełkowania nasion buka zwyczajnego w zmiennym środowisku" (umowa nr UMO-2019/33/B/NZ9/02660) pod kierownictwem prof.  Tomasza Pawłowskiego został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę dr Barbary Kurpisz.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko robotnika wykwalifikowanego w Arboretum i Lesie Doświadczalnym.

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko robotnika wykwalifikowanego w Arboretum i Lesie Doświadczalnym.

 

PDF - Ogłoszenie 

DOC - Kwestionariusz Osobowy

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dokumentalisty w Bibliotece. 

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dokumentalisty w Bibliotece. 

 

PDF - Ogłoszenie

DOC - Kwestionariusz osobowy

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko doktorant - stypendysta

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko doktorant - stypendysta w projekcie badawczym nr 2020/39/O/NZ8/03019, pt. "Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L." finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 2.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko typu Post-doc w Zakładzie Genetyki i Interakcji Środowiskowych.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz osobowy

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.

 

PDF -  Ogłoszenie

PDF - English

Kwestionariusz osobowy

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko inspektora BHP

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko inspektora BHP.

 

PDF - Ogłoszenie 

Kwestionariusz osobowy

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii

 

Nabór na stanowisko  typu Post-doc w projekcie OPUS 18 pn. "Jak pochodzenie Pinus sylvestris wpływa na podziemne procesy?" (umowa 2019/35/B/NZ8/01361) pod kierownictwem prof.  Joanny Muchy został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę dr Pulak Maitra.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Post-doc w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko inżynieryjne w Zakładzie Biogeografii i Systematyki

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Wyniki naboru na stanowisko Post-doc w Zakładzie Ekologii

 

Nabór na stanowisko typu Post-doc w projekcie OPUS 18 pn. "Jak pochodzenie Pinus sylvestris wpływa na podziemne procesy?" (umowa 2019/35/B/NZ8/01361) pod kierownictwem dr hab. Joanny Muchy został zakończony. W toku postępowania rekrutacyjnego wybrano kandydaturę dr Eleny Arrigonii.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biologii Rozwoju

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biologii Rozwoju.

 

PDF - Ogłoszenie

PDF - English

DOCX - Kwestionariusz Osobowy 

DOCX - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DOCX - Personal questionnaire for job applicant

DOCX - Statement, processing of personal datarocessing of personal data

PDF - Apostille clause and nostrification of diplomas

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button