INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2015/2016

12.10.2015
mgr Łukasz Walas
Analiza podłoża molekularnego raftopatii

 

19.10.2015
dr Emilia Pers-Kamczyc
Małe regulatorowe RNA

mgr Katarzyna Sękiewicz
Relacje taksonomiczne między śródziemnomorskimi cyprysami

 

26.10.2015
mgr inż. Adrian Łukowski
Preferencje w składaniu jaj i reprodukcja u namiotnika czeremszaczka

 

2.11.2015
mgr Aleksandra Staszak
Rola wybranych białek w nabywaniu i ustępowaniu spoczynku w nasionach drzew leśnych

mgr inż. Paweł Horodecki
Wkraczanie gatunków drzewiastych na przesuszone torfowisko w rezerwacie przyrody Zielone Bagna

 

9.11.2015
dr Karolina Sobierajska
Polska Bibliografia Naukowa

 

16.11.2015
dr Anna Jasińska
MOBILITAS, FAHM i Tartu Ülikool, czyli jak zwiększona wilgotność powietrza wpływa na anatomię drewna topoli mieszańcowej

 

29.11.2015
mgr Sławomir Marek
Morfologia igieł sosen wewnątrz pąków po przerwaniu spoczynku

 

7.12.2015
mgr Radosław Jagiełło
Opracowanie metody monitoringu defoliacji i jej wykorzystanie w doświadczeniu naukowym

 

16.12.2015
dr Nickolas G. Kavallieratos
Monitoring and control of the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa: previous and contemporary results

 

15.02.2016
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Las - dziedzictwem narodowym

 

22.02.2016
mgr inż. Szymon Kotlarski
Wpływ warunków hodowli in vitro pędów dębu (Quercus robur L.) na efektywność ich namnażania

 

5.04.2016
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Z Oxfordu do Kórnika - 80-lecie urodzin Profesora Macieja Giertycha

 

11.04.2016
prof. dr hab. Tadeusz Rorat (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Zespół Regulacji Ekspresji Genów)
Regulacja procesów wzrostu i rozwoju roślin w cyklu dobowym

 

18.04.2016
dr hab. Maciej Filipiak
"Minoris" czy "laevis"? - czyli zmiany w zasobach wiązów w Polsce

 

25.04.2016
mgr inż. Kinga Nowak-Dyjeta
Sezonowe zmiany zawartości azotu i węgla w igłach a dwupienność

 

09.05.2016
prof. dr hab. Krzysztof Łastowski (UAM)
Elementy metodologii i filozofii nauki

 

18.07.2016
Marko Zebec (University of Zagreb, Faculty of Forestry)
Some interesting aspects of woody ornamentals in Croatia

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button