INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria 2011/2012

 

17.10.2011

prof. dr hab. Stanisława Pukacka
Badania nad nasionami recalcitrant roślin drzewiastych klimatu umiarkowanego

 

24.10.2011
dr Peter Maňka (Arboretum Mlynany, Nitra, Słowacja)
Hybrid swarms of Pinus mugo and P. sylvestris in north part of Slovakia

 

7.11.2011
dr Anna K. Jasińska
Is a PhD a waste of time?

 

14.11.2011
prof. dr hab. Andrzej Litewka
Wyprawa naukowa Józefa Rivolego do Portugalii

 

21.11.2011
dr Tomasz Leski
Historia i stan obecny badań nad grzybami mikoryzowymi modrzewia w Polsce

 

28.11.2011
dr Ana Catarina Afonso (Centro de Biologia Ambiental, Faculdade Ciencias Universidade, Lisboa)
Increase nitrogen availability and soil dynamics in mediterrenean ecosystem

 

5.12.2011
dr Marzenna Guzicka
Strukturalno-fizjologiczne podstawy spoczynku pąków świerka

 

12.12.2011
prof. dr hab. Maria Rudawska
Strategie służące rozwojowi i ochronie grzybów ektomikoryzowych i ektomikoryz

 

19.12.2011
dr Daniel Chmura
Anatomiczne i fizjologiczne podstawy odporności świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) na suszę: rola zmienności wewnątrzpopulacyjnej. Założenia i metodyka

 

9.01.2012
Genetyczno-środowiskowe podstawy funkcjonowania i zachowania zasobów genowych drzew i krzewów
(w ramach sesji sprawozdawczej za rok 2011 - szczegóły)

 

16.01.2012
Molekularne, fizjologiczne i biotechnologiczne podstawy reproduktywności drzew i krzewów
(w ramach sesji sprawozdawczej za rok 2011 - szczegóły)

 

23.01.2012
Zachowanie zasobów genowych topoli oraz określenie ich przydatności na potrzeby bioenergii, agroleśnictwa i fitoremediacji
(w ramach sesji sprawozdawczej za rok 2011 - szczegóły)

 

6.02.2012
dr inż. Grzegorz Iszkuło
Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych i jego konsekwencje na przykładzie wybranych gatunków nagozalążkowych

 

20.02.2012
prof. dr hab. Władysław Chałupka
Rozmnażanie generatywne drzew leśnych

 

27.02.2012
dr Lidia Trocha
Lakówka ametystowa obiektem badań populacyjnych i ekologicznych

 

5.03.2012
dr Teresa Hazubska-Przybył
Somatyczna embriogeneza i kriokonserwacja kultur embriogennych wybranych gatunków drzew ozdobnych i leśnych

 

12.03.2012
prof. dr hab. Paweł Pukacki
Dlaczego komórki roślin mogą przeżyć bardzo niskie temperatury?

 

19.03.2012
mgr inż. Marcin Pietras
Obce niepatogeniczne gatunki grzybów w polskich lasach

 

26.03.2012
dr Karolina Sobierajska
Kariera Naukowa w Europie – Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i młodych naukowców – relacja ze spotkania organizowanego przez RPK i EURAXESS

 

16.04.2012
dr Agnieszka Szuba
Proteomika topoli

 

23.04.2012
dr Emilia Pers-Kamczyc
Metody molekularne w analizie genetycznej roślin i zwierząt

 

13.06.2012
dr Kate McCulloh (Oregon State University)
The vulnerable pipeline: water transport in plants

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button