INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Seminaria Instytutu Dendrologii 2017/2018

 

 

Wykłady, które już się odbyły:

 

5.09.2017
dr Terezia Salaj (Plant Science and Biodiversity Centre SAS, Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Nitra, Slovak Republic)
Somatic embryogenesis in conifers: Focus on Abies alba Mill.

 

25.09.2017, 10.00
dr Marie Lays (University of Oslo, Department of Biosciences, Section for Genetics and Evolutionary Biology (EVOGENE)
Phylogeography and evolutionary history of widespread endophyte fungi of Norway spruce

 

23.10.2017
mgr  Ewelina Stolarska
Porównanie ekspresji wybranych genów metabolizmu azotowego u kukurydzy w zależności od jej statusu symbiotycznego i wodnego

 

30.10.2017
mgr Karolina Bilska
Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby) - roślina energetyczna. Indukowanie morfogenezy w kulturach in vitro Sida hermaphrodita.

 

6.11.2017
mgr inż. Adrian Łukowski
Dominika - rajska wyspa na Morzu Karaibskim

 

27.11.2017
Asma Taib (PhD student, National Agricultural School (ENSA), Algeria)
Micropropagation of Juniperus thurifera var. aurasiaca in Algeria

 

5.03.2018
mgr inż. Kinga Nowak
Nowa baza danych kolekcji i mapa numeryczna Arboretum Kórnickiego

 

12.03.2018
mgr inż. Marcin Dyderski
Kenia okiem młodego dendroekologa

 

19.03.2018
dr inż. Dariusz Kulus (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
Czy kaktusy tylko kłują, a może uchronią przed uderzeniem pioruna?

 

20.03.2018
Adomas Stoncelis
(Institute of Forestry Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry)
The dependence of wood properties on environmental conditions in the main forest tree species in Lithuania studied on genetic field trails

 

26.03.2018
Marzena Giers Fidler (Oxford University Press)
Cechy i funkcjonalność platformy Oxford Journals

 

23.04.2018
dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN
Retencja węgla w ekosystemach leśnych

 

9.07.2018
prof. Hamed Yousefzadeh (Tarbiat Modares University, Teheran, Iran)
Genetic diversity and differentiation of the riparian relic tree Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) along altitudinal gradients in the Hyrcanian forest (Iran)

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button