INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

72: 41-46

Cristian Mihai Enescu

Sea-buckthorn: a species with a variety of uses, especially in land reclamation

Dendrobiology 2014, vol. 72: 41-46

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.003

Full text (pdf)

Abstract: Sea-buckthorn is an important species especially in terms of land reclamation, but it has also an appreciable commercial value. The aim of this review paper was to highlight the multiple uses of this shrub species across world. Data regarding taxonomy, chorology, ecological requirements and biological characteristics were also presented. Special attention has been given to the role of sea-buckthorn in land reclamation. The importance of this species is expected to increase in the future due to its high ecological amplitude and biological characteristics that make it suitable for many types of land, including arid terrains.


Additional key words: Hippophaë rhamnoides, sea-buckthorn, land reclamation.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo