INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Władysław Chałupka

Władysław Chałupka

 

prof. dr hab. Władysław Chałupka

 

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Biologii Rozmnażania i Genetyki Populacyjnej
Parkowa 5, PL-62-035 Kornik, Poland
Tel.: +48-618170033
Fax: +48-618170166

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zainteresowania naukowe

 • genetyka ilościowa drzew leśnych
 •  fizjologia drzew leśnych
 •  historia leśnictwa

 

 

Wykształcenie

 • 1994: tytuł: profesor nauk leśnych
 • 1986: habilitacja - nauki przyrodnicze: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 1976: dr nauk leśnych: Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • 1969: mgr inż. leśnictwa: Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu
 • 1964: matura: Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej
 • 1960: Szkoła Podstawowa w Przewozie, pow. Żary

 

Działalność organizacyjna w ID PAN

 • kierownik Pracowni Genetyki Populacyjnej 2005-2014
 • kierownik Zakładu Genetyki 1996 - 2004
 • kierownik Pracowni Rozmnażania Generatywnego 1994-2004
 • kierownik Pracowni Genetyki Populacyjnej 1982-1994

 

Inna ważniejsza działalność organizacyjna

 • delegat Instytutu Dendrologii PAN do Naukowego Zespołu Doradczego przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych, 2008-2012
 • przewodniczący Zespołu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  ds. opracowania „Programu ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania zasobów genowych i hodowli drzew w Lasach Państwowych na lata 2011-2035” (2008-2009)
 • członek Zespołu Specjalistycznego Nauk Leśnych i Drzewnych P06L Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ds. oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, 2005-2006
 • członek Zespołu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  ds. opracowania „Programu testowania potomstwa drew leśnych” (2003-2004)

 

Przynależność do organizacji naukowych i stowarzyszeń

 • International Union of Forest Research Organization (IUFRO):
  • WP S2.01.05. Reproductive Processes - z-ca przewodniczącego 1986-1990,
  • przewodniczący  1990-2000;
  • Section S2.01.00. Physiology - z-ca koordynatora 1996-2005
  • IUFRO International Council - delegat Polski 2006-2010
  • IUFRO International Council – z-ca delegata Polski 2010-2014
  • Komitet Narodowy ds IUFRO - członek od 1999, przewodniczący 2011-2014
 • Komitet Nauk Leśnych PAN - członek od 2003
 • Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN w Poznaniu – członek od 2008
 • Rada Naukowa Instytutu Dendrologii PAN - członek od 1981, sekretarz 1999-2002
  • z-ca przewodniczącego 2011-2014.
 • Rada Naukowa Leśnego Banku Genów Kostrzyca - członek od 1997, przewodniczący 2001-2015
  • członek honorowy od 2015
 • Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa - członek 2003-2016
 • Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie – członek od 2010
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne - członek 1973-1987
 • Polskie Towarzystwo Leśne - członek Zarządu Oddziału  Wielkopolskiego od 1998, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego PTL 2011-2014.

 

Ważniejsze granty (projekty)

Kierownik

 • Zachowanie i wzbogacanie różnorodności genetycznej w hodowlanych populacjach gatunków drzew leśnych. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (umowa z dnia 18 maja 2006), 2006-2010
 • Badania zmienności genetycznej wybranych populacji, rodów i osobników (WDN i ich potomstwa w uprawach pochodnych) na przykładzie sosny zwyczajnej. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (umowa z dnia 25 maja 1999), 1999-2003
 • Wpływ zanieczyszczonego środowiska na rozmnażanie generatywne sosny zwyczajnej. Komitet Badań Naukowych (nr projektu 6 P205 033 07), 1994-1997  

 

Wykonawca

 • TREEBREEDEX: a working model network of tree improvement for competitive, multifunctional and suistainable European forestry. EU Project, RICA, Contract Number 026076, 2006-2011
 • Środowiskowo-genetyczne uwarunkowania produktywności ekosystemów leśnych na gruntach leśnych i poprzemysłowych. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (umowa nr OR/2717/3/11), kierownik: Andrzej J. Jagodziński

 

 Ważniejsze staże naukowe

 • University of Wisconsin, Madison, USA: roczny kontrakt,  luty 1992- styczeń 1993  
 • Forest Research Institute, Finlandia: 2-miesięczny staż naukowy, 1974

 

Ważniejsze publikacje

 • Rozprawa habilitacyjna
  • Chałupka W.  1985. Regulacja kwitnienia na plantacjach nasiennych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.). Instytut Dendrologii PAN, Kórnik, 146 str.

 

 • Rozprawa doktorska
  • Chałupka W. 1976. Badania nad obfitością kwitnienia świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w zależności od warunków siedliskowych. Instytut Dendrologii PAN, Kórnik, 98 str.

 

 • Rozdziały w monografiach
  • Chałupka W. 2015. Wybrane zagadnienia  z fizjologii rozwoju generatywnego. W: Wiązy - U. glabra Huds. Ulmus laevis Pall., U. minor Mill. Nasze Drzewa Leśne, t. 14, Red. Władysław Bugała, A. Boratyński, Grzegorz Iszkuło. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Kórnik: 69-81.
  • Chałupka W. 2010. Genetyka drzew leśnych – zarys aktualnych problemów. W: Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, nr 13: 85 – 92.
  • Chałupka W. 2007. Reproductive development. In: Biology and Ecology of Norway Spruce. M.G. Tjoelker, A. Boratyński, W. Bugała  (eds.). Forestry Sciences vol. 78, Springer, Dordrecht, The Netherlands: 97-106.
  • Chałupka W. 2006. Faza rozwoju generatywnego w ontogenezie. W: Dęby  - Quercus robur L., Quercus petraea (Matt.) Liebl. Nasze Drzewa Leśne, t. 11, W. Bugała (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Kórnik:185 – 211.
  • Chałupka W. 2006. Początki badań genetycznych drzew leśnych w Kórniku. W: Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych.  J. Sabor (red.). Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 29 – 34.
  • Chałupka W. 2006. Procesy rozmnażania generatywnego a ochrona zasobów genowych w chronionych populacjach drzew leśnych. W: Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. J. Sabor (red.). Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 597 – 617.
  • Chałupka W., Wesoły W. 2000. Współczesne sposoby stymulacji kwitnienia i obradzania nasion. W: Suszka B. Nowe technologie i techniki w nasiennictwie leśnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C.,  Warszawa: 17 - 22.
  • Chałupka W. 1999. Faza rozwoju generatywnego w ontogenezie. W: Klony - Acer sp. L. Nasze Drzewa Leśne 17, W. Bugała (red.), Poznań - Kórnik: 187 - 197.
  • Chałupka W. 1998. Kwitnienie i obradzanie szyszek. W: Biologia świerka pospolitego. Red.  A. Boratyński i W. Bugała, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 157 - 170.
  • Chałupka W. 1997. Regulatory roślinne w leśnictwie. W: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. L.S. Jankiewicz (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 205 - 218.
  • Chałupka W. 1995. Faza rozwoju generatywnego w ontogenezie. W: Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior L. Nasze Drzewa Leśne 17, W. Bugała (red.),Wyd. Sorus, Poznań - Kórnik: 149 - 156.
  • Chałupka W. 1993. Fizjologia kwitnienia i obradzania. W: Biologia sosny zwyczajnej. S. Białobok, A. Boratyński, W. Bugała (red.), Wyd. Sorus, Poznań - Kórnik: 112 - 125.
  • Chałupka W. 1991. Regulation of flowering in seed orchards. In: Genetics of Scots Pine, Eds. M. Giertych and C. Matyas, Series Development in Plant Genetics and Breeding, 3. Elsevier, Amsterdam : 173 - 182.
  • Chałupka W. 1990. Wybrane zagadnienia wzrostowe i rozwojowe. W: Wierzby - Salix alba L. and Salix fragilis L. Nasze Drzewa Leśne 13, S. Białobok (red.), PWN, Poznań: 61 - 70.
  • Chałupka W. 1990. Wybrane zagadnienia wzrostowe i rozwojowe. W: Buk - Fagus sylvatica L. Nasze Drzewa Leśne 10, S. Białobok (red.), PWN, Poznań: 123 - 141.
  • Chałupka W., Kosiński G. 1986. Fizjologia wzrostu i rozwoju. W: Modrzewie - Larix sp. Nasze Drzewa Leśne 6, S. Białobok (red.), PWN, Poznań: 173 - 213.
  • Chałupka W. 1985. Vlijanie nekotorych fizičeskich faktorov na processy cvetenija chvojnych porod. W: Semennye plantacii v lesnom semenovodstve. Ed. R.M. Pirags, Zinatne, Riga: 63 - 70.
  • Chałupka W. 1983. Wybrane zagadnienia wzrostowe i rozwojowe. W: Jodła pospolita - Abies alba Mill. Nasze Drzewa Leśne 4, S. Białobok (red.), PWN Poznań: 157 - 168.
  • Krawiarz K., Chałupka W. 1981. Fizjologia wzrostu i rozwoju. W: Olsze - Alnus sp. Mill. Nasze Drzewa Leśne 8, S. Białobok (red.), PWN Poznań: 165 - 199.
  • Chałupka W., Krawiarz K. 1979. Fizjologia wzrostu i rozwoju. W: Brzozy - Betula sp. L. Nasze Drzewa Leśne 7, S. Białobok (red.), PWN Poznań: 123 - 147.
  • Chałupka W. 1977. Zagadnienia fizjologii wzrostu i rozwoju. W: Świerk pospolity - Picea abies (L.) Karst. Nasze Drzewa Leśne 5, S. Białobok (red.). PWN Warszawa - Poznań: 153 - 198.

 

 • Recenzowane artykuły naukowe
  • Chałupka W. 2014. Zasoby genowe i potencjał hodowlany daglezji (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) w lasach niektórych krajów europejskich. Sylwan 158 (5): 331-339.
  • Dering M., Misiorny A., Chałupka W. 2014. Inter-year variation in selfing, background pollination, and paternal contribution in a Norway spruce clonal seed orchard. Canadian Journal of Forest Research 44 (7): 760-767.
  • Chmura D.J., Guzicka M., Rożkowski R., Chałupka W. 2013. Variation in aboveground and beloweground biomass in progeny of selected stands of Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research 28 (8): 724-734.
  • Chmura D. J., Rożkowski R., Chałupka W. 2012. Growth and phenology variation in progeny of Scots pine seed orchards and commercial seed stands. Eur. J. Forest Res. 131: 1229-1243.
  • Chałupka W., Misiorny A., Rożkowski R. 2009. Provenance contributions to genetic composition of progeny from out-breeding seed orchard of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Dendrobiology 61, Supl.: 105-109.
  • Chałupka W., Mejnartowicz L., Lewandowski A. 2008. Reconstitution of a lost forest tree population: a case study of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.). For. Ecol. Manage.
  • Kosinska J., Lewandowski A., Chalupka W. 2007. Genetic Variability of Scots Pine Maternal Populations and Their Progenies. Silva Fennica 41(1): 5 – 12.
  • Burczyk J., Lewandowski A., Chalupka,W. 2004. Local pollen dispersal and distant gene flow in Norway spruce (Picea abies [l.] Karst.). For. Ecol. Manage. 197 (1-3): 39 – 48.
  • Pukacki P., Chałupka W. 2003. Environmental pollution changes in membrane lipids, antioxidants and vitality of Scots (Pinus sylvestris L.) pollen. Acta Soc. Bot. Pol. 72 (2): 99 – 104.
  • Oleksyn J., Reich P.B., Tjoelker M.G., Chalupka W. 2001. Biogeographic differences in shoot elongation pattern among European Scots pine populations. For. Ecol. Manage. 148: 207 - 220.
  • Oleksyn J., Reich P.B., Karolewski P., Tjoelker M.G., Chalupka W. 1999. Nutritional status of pollen and needles of diverse Pinus sylvestris populations grown at sites with contrasting pollution. Water, Air and Soil Pollution 110: 195 - 212.
  • Oleksyn J., Reich P.B., Chalupka W., Tjoelker M.G. 1999. Differential above- and below-ground biomass accumulation of European Pinus sylvestris populations in a 12-year-old provenance experiment. Scand. J. For. Res. 14 (1): 7 - 17.
  • Chałupka W. 1998. Pollen formed under pollution affects some quantitative characters of  Scots pine (Pinus sylvestris L.) seeds. Forest Genetics 5(3): 133 - 136.
  • Burczyk J., Chałupka W. 1997.  Flowering and cone production variability and its effect on parental balance in a Scots pine seed orchard. Ann. Sci. For. 54 (2): 129 - 144.
  • Chalupka W. 1997. Carry-over effect of GA4/7 and ringing on female flowering in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings. Ann. Sci. For. 54(3): 237 - 241.
  • Chalupka W., Cecich R.A. 1997. Control of the first flowering in forest trees. Scand. J. For. Res. 12: 102 - 111.
  • Lewandowski A., Burczyk J., Chałupka W. 1997. Preliminary results on allozyme diversity and differentiation of Norway spruce (Picea abies L.) Karst.) in Poland based on plus tree investigations. Acta Soc. Bot. Pol. 66 (2): 197 - 200.
  • Cecich R.A., Kang H., Chalupka W. 1994. Regulation of flowering in Pinus banksiana. Tree Physiol. 14: 275 - 284.
  • Oleksyn J., Chałupka W., Tjoelker M.G., Reich P. 1992. Geographic origin of Pinus sylvestris populations influences flowering and growth response to air polution. Water, Air and Soil Pollution 62: 201 - 212.
  • Chałupka W. 1991. Effect of GA4/7 on flowering of pruned and unpruned seedlings of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Arbor. Kórnickie 36: 43 - 59.
  • Chałupka W. 1991. Usefulness of hormonal stimulation in the production of genetically improved seeds. Silvae Fennica 25 (4): 235 - 240.
  • Chałupka W. 1987. Stimulation of flowering in Scots pine (Pinus sylvestris) by gibberellin induction. For. Ecol. Manage. 19: 177 - 181.
  • Chałupka W., Kosiński G. 1986. Effect of gibberellic acid on the peroxidase activity in the needles of Norway spruce. Acta Univ. Lodzensis, Folia Physiologica, Cytologica and Genetica 1: 103 - 107.
  • Chałupka W. 1984. Time of GA4/7 application may affect the sex of Scots pine flowers initiated. Silvae Genet. 33 (3-4): 173 - 174.
  • Chałupka W., Giertych M., Kopcewicz J. 1982. Effect of polythene covers, a flower inducing treatment, on the content of endogenous gibberellin-like substances in grafts of Norway spruce. Physiol. Plant. 54: 79 - 84.
  • Chałupka W. 1981. Influence of growth regulators and polythene covers on flowering of  Scots pine and Norway spruce grafts. Silvae Genet. 30 (4-5): 142 - 146.
  • Chałupka W. 1980. Regulation of flowering in Scots pine (Pinus sylvestris L.) grafts by gibberellins. Silvae Genet. 29 (3-4): 110 - 121.
  • Pukacki P., Giertych M., Chałupka W. 1980. Light filtering function of bud scales in woody plants. Planta 150: 132 - 133.
  • Chałupka W. 1979. Effect of growth regulators on flowering of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) grafts. Silvae Genet. 28 (4): 125 - 127.
  • Chałupka W. 1978. Effect of growth regulators on the flowering of Scots pine (Pinus sylvestris L.) grafts. Silvae Genet. 27 (2): 62 - 65.
  • Chałupka W., Giertych M., Królikowski Z. 1977. Cyclic pattern of growth intensity in spruce and pine. Arbor. Kórnickie 22: 193 - 203.
  • Chałupka W. 1975. Wpływ czynników klimatycznych na urodzaj szyszek u świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w Polsce. Arbor. Kórnickie 20: 213 - 225.
  • Chałupka W., Giertych M., Królikowski Z. 1975. The effect of cone crops on growth in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst. Arbor. Kórnickie 20: 201 - 212
  • Chałupka W., Giertych M. 1973. Seed years in Picea abies (L.) Karst. Arbor. Kórnickie 18: 183 - 186.
  • Chałupka W. 1972. Obradzanie szyszek a wiek drzew i drzewostanów świerka pospolitego. Sylwan 4: 73 - 77.

 

 •  Popularnonaukowe
  • Kowalczyk J., Markiewicz P., Chałupka W., Matras J. 2011. Plantacje nasienne – rola i znaczenie w gospodarce leśnej. Las. Polski 22: 18-20.
  • Chałupka W. 2010. Ochrona przyrody czy eksterminacja człowieka? Przegląd Leśniczy 8,  sierpień 2010: 14-15.
  • Chałupka W. 2006. Czy możliwe jest zachowanie różnorodności genetycznej w hodowli selekcyjnej drzew leśnych? Postępy Techniki w Leśnictwie 95: 46 – 50.
  • Chałupka W., Lewandowski A. 2005. Progeny plantation preserve the genetic variability of Scots pine maternal population selected phenotypically. Polish Academy of  Sciences Annual Report: 37 – 38.
  • Chałupka W. 2003. Współczesne trendy w badaniach genetycznych drzew leśnych. Prace IBL, Ser. A, 1: 69 – 75.
  • Chałupka W. 2002. Wybrane zagadnienia z problematyki kwitnienia i obradzania nasion na plantacjach nasiennych. Postępy Techniki w Leśnictwie 82: 41 – 46.
  • Lewandowski A., Samoćko J., Chałupka W. 2002. Analiza struktury genetycznej populacji matecznej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i jej potomstwa. Działalność Naukowa PAN – wybrane zagadnienia, z. 13, maj 2002: 45 – 46.
  • Chałupka W. 1999. Wpływ geograficznego przemieszczenia klonów świerka na ich kwitnienie. Las Polski 10: 14 - 15.
  • Chałupka W. 1997. Powstawanie pustych nasion u modrzewia europejskiego. Las Polski 13-14: 8 - 9.
  • Chałupka W. 1997. Procesy rozmnażania generatywnego a ochrona zasobów genowych w drzewostanach. Komunikaty LGB Kostrzyca 2: 1 - 48.
  • Chałupka W., Wesoły W.  1992. Regulacja kwitnienia i obradzania nasion na plantacjach nasiennych. Postępy Techniki w Leśnictwie 51: 37 - 42.
  • Chalupka V., Wesoly V. 1992. Taip daro lenku genetikai. Gyrios (Vilnius) 5: 10 - 11.
  • Chałupka W. 1981. Stymulacja kwitnienia na plantacjach nasiennych sosny i świerka przy pomocy regulatorów wzrostu. Las Polski 10: 14 - 15.
  • Chałupka W., Fober H. 1978. Nawożenie lasów - rzeczywistość przed teorią. Las Polski 12: 16.
  • Chałupka W., Fober H. 1978. Czy potrzebne jest nawożenie mineralne wszystkich lasów? Las Polski 2: 13.

 

 • Inne
  • Chałupka W., Modrzyński J. 2016. Doc. dr habil. Tadeusz Puchalski - leśnik, myśliwy wiolonczelista. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 15: 31-60.
  • Chałupka W. 2016. Kim był pierwszy dyrektor Lasów Państwowych po II wojnie światowej? Las Polski nr 2: 31-33.
  • Chałupka W. 2016. O potrzebie historii w leśnictwie. Las Polski nr 8: 18-19.
  • Chałupka W. 2015. Inż. Feliks Antoni Osiński  i odbudowa struktur polskiego leśnictwa w 1944 roku. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 35-73.
  • Chałupka W. 2015. Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 9-34.
  • Chałupka W. 2015. Przyczynek do biografii Filipa Skoraczewskiego. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 14: 75-90.
  • Chałupka W. 2014. Las – dziedzictwem narodowym. W: Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym. Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 10-11 kwietnia 2014 roku. Red. Dariusz J. Gwiazdowicz i Kazimierz Rykowski. Wyd. Instytut Badawczy Leśnictwa: 27-44.
  • Chałupka W. 2014. Krótka historia gospodarki leśnej w dawnej Wielkopolsce. W: Rola ziemiaństwa wielkopolskiego w historii polskiej gospodarki leśnej i łowieckiej. Poznań: 15-23.
  • Chałupka W. 2014. Najstarsze polskie podręczniki leśnictwa w zaborze pruskim na tle XIX-wiecznej polskojęzycznej literatury leśnej. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 13: 41-70.
  • Chałupka W. 2013. Opracowanie 57 haseł dla internetowej Encyklopedii Leśnej.
  • Antowski A., Chałupka W. 2013. Filip Skoraczewski (1838-1910): powstaniec – leśnik -organicznik. Przegląd Leśniczy 4: 11-13.
  • Chałupka W.  2013. Co przedwojenny gajowy wiedzieć powinien? Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 12: 25-40.
  • Litewka A., Chałupka W. 2013. Wyprawa badawcza profesora Józefa Rivolego w Serra da Estrela w Portugalii. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 12: 73-93.
  • Chałupka W., Modrzyński J. 2012. Polscy studenci w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie w latach 1816 – 1919. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 11: 17-50.
  • Chałupka W. 2008. Jubileusz Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku (1933 – 2008): wybrane karty z historii. Rocznik Dendrologiczny 56: 53-73.
  • Chałupka W. 2008. Eugeniusz Ronka (1790 – 1875): pionier polskiego leśnictwa w Wielkopolsce. Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej  7: 25-39.
  • Chałupka W. 2005. Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 27: 81-90.
  • Chałupka W. 2005. Pan na Tatrach. Echa Leśne 6: 31-33.
  • Chałupka W. 2003. Lasy zagrożone. Nasz Dziennik 184: 12.
  • Chałupka W. 1997. Czego oczekuję od Kongresu Leśników? Przegląd Techniczny 17-18: 18.

 

Ważniejsze doniesienia sympozjalne i konferencyjne

 • Rożkowski R., Chmura D.J., Guzicka M., Chałupka W. 2013. Zmienność cech adaptacyjnych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w testach potomstwa. Konferencja Naukowa „Biologia i ekologia roślin drzewiastych”, Kórnik-Poznań, 21-23 października 2013: 228.
 • Giertych M., Chałupka W. 2012. The IUFRO 1938 and 1939 Norway spruce provenance experiment – a historical outlook. Proc. Conference “IUFRO WP S2.02.11 Conference on Norway spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe. The results of the IUFRO experiments tests, series 1938/1939, 1964/1968, 1972 and others. Kraków – Wisła, Beskid Mountains, September 13-15, 2012: 19.
 • Chmura D.J., Chałupka W., Misiorny A., Rożkowski R. 2012. Field survival and growth performance of Norway spruce progeny from the restitution seed orchard of the “Kolonowskie” provenance. Proc. Conference “IUFRO WP S2.02.11 Conference on Norway spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe. The results of the IUFRO experiments tests, series 1938/1939, 1964/1968, 1972 and others. Kraków – Wisła, Beskid Mountains, September 13-15, 2012: 27.
 • Chałupka W., Dering. M., Misiorny A. 2012. Spatial variation in local pollen dispersal  and mating success in Picea abies “outbreeding” model seed orchard. Proc. Conference “IUFRO WP S2.02.11 Conference on Norway spruce in the Conservation of Forest Ecosystems in Europe. The results of the IUFRO experiments tests, series 1938/1939, 1964/1968, 1972 and others. Kraków – Wisła, Beskid Mountains, September 13-15, 2012: 39.
 • Chałupka W. 2010. Euro-Asiatic transcontinental provenance experiment on Scots pine (Pinus sylvestris L.). Abstracts of TREEBREEDEX Seminar “What do large genetic field experimental networks across Europe bring to the scientific community?”, 22-24.06.2010, Sękocin, Poland: 11.
 • Misiorny A., Chałupka W., Dering M.  2010. Seasonal variation in seed crop and contribution to genetic composition of progeny from outbreeding model seed orchard of Picea abies (L.) Karsten. Materials of the X International Conference of Young Scientists “Forests of Eurasia – podmoskovnye vechera”, Moscow, 19-25 IX 2010. The Publishing House of the Moscow State University of Forest: 198-199.
 • Rożkowski R., Chałupka W. 2010. Asiatic larch species in provenance experiments of Larix decidua Mill. TREEBREEDEX Seminar  “Genetic variability and adaptive potential of temperate and boreal forest tree species”, 23-25.02.2010, Bucharest, Romania. http://treebreedex.eu/spip.php?rubrique55
 • Chmura D., Rożkowski R., Giertych M., Chałupka W., Misiorny A. 2008.  Early evaluation of open pollinated offspring tests from Polish clonal  and seedling seed orchards of Scots pine(Pinus sylvestris L.). TREEBREEDEX  Workshop on Plasticity and Adaptation in Forest Trees, 27th -29th,  Feb. 2008 , CIFOR-INIA; Ctra. A Coruña, Madrid, Spain, p. 28.
 • Chałupka W. 2007. Do we need flower stimulation in seed orchards? Proceedings from a Conference on Seed Orchards (ed. Dag Lindgren), Sept.  26 – 28, 2007, Umeå: 37 – 42. http://www-genfys.slu.se/staff/dagl/Umea07/Proceedings.
 • Chałupka W., Fober H. 2006. Inter and intra population variation of Quercus robur at early stage of development. Abstracts of IUFRO Conference on OAK 2006: Advances in principles and practices of Oak silviculture and genetics. University of Wisconsin, Stevens Point, Wisconsin, USA, September 24 – 27, 2006: 31.
 • Chałupka W. 2005. Przeciwdziałanie redukcji różnorodności genetycznej w programach hodowli selekcyjnej. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Ochrona leśnych zasobów genowych i hodowla selekcyjna drzew leśnych w Polsce – stan i perspektywy”. Malinówka, 7 – 10 czerwca 2005: 55 – 60.
 • Chałupka W. 2004. Zarys modelu selekcji drzew leśnych w Polsce na przykładzie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Konferencja Naukowa pt. „Rola hodowli lasu w zachowaniu bioróżnorodności biologicznej” z okazji jubileuszu 85-lecia Katedry Hodowli Lasu AR w Poznaniu, 27-29.09.2004, Poznań: 29-30.
 • Samoćko J., Lewandowski A., Chałupka W. 2004. Czy program ochrony leśnych zasobów genowych in situ, prowadzony w Lasach Państwowych, spełnia pokładane w nim nadzieje? Konferencja Naukowa pt. „Rola hodowli lasu w zachowaniu bioróżnorodności biologicznej” z okazji jubileuszu 85-lecia Katedry Hodowli Lasu AR w Poznaniu, 27-29.09.2004, Poznań: 29-30.
 • Chałupka W. 2002. Current trends in forest genetics studies. In: Eurasian Forests in the XXI Century: East – West. Mat. II Intern. Conf. of Young Scientists dedicated to Professor Iosif Konradovich Pachosky, 1 – 5 Oct. 2002, Kamieniuki, Belarus. Izd. MGUL, Moskva: 88 – 89.
 • Chałupka W. 1999. Czynna czy bierna ochrona zasobów genowych w populacjach drzewiastych prawnie chronionych? Mat. II Konferencji Leśnej pt. „Stan i perspektywy badań z zakresu hodowli lasu”, Sękocin-Las, 18 - 19 maja 1999: 121 - 124.
 • Chałupka W. 1999. Zmienność genetyczna świerka (Picea abies (L.) Karst.) a pierwsze kwitnienie potomstwa z kontrolowanych krzyżówek i wolnego zapylenia. Mat. Konferencji Naukowej pt. „Genetyczna i hodowlana wartość polskich populacji świerka z zasięgu północno-wschodniego”, Augustów-Knyszyn-Czarna Białostocka, 21 - 23 czerwca 1999: 80 - 93.
 • Bujas E., Prus-Głowacki W., Chałupka W. 1999. Influence of pollution on genetic composition of pollen in Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations. Acta Physiol. Plant. 21 (3), Supplement: 18 (Abstract).
 • Burczyk J., Lewandowski A., Chałupka W. 1998. Variation in mating patterns and effective pollen dispersal in relation to crown level of Scots pine and Norway spruce. Abstracts of IUFRO All-Division 2 Conference on Forest Genetics and Improvement. Contribution of Genetics to the Sustained Management of Global Forest Resources, Beijing, China, August 22-28, 1998: 77.
 • Lewandowski A., Chałupka W., Burczyk J. 1997. Unexpected low level of allozyme differentiation between spruce plus trees from NE and S Poland. Abstr. IUFRO Symp. on Genetics of Norway Spruce, Aug. 31 – Sept. 7, 1997, Stara Lesna, Slovakia: 19.
 • Pukacki P.M., Chałupka W. 1995. Zmiany strukturalne w błonach cytoplazmatycznych ziaren pyłku wykształconego w warunkach zanieczyszczonego środowiska. W: Szata roślinna Polski w procesie przemian, Materiały konferencji sympozjów 50 Zjazdu PTB, Kraków, 26.06 - 01.07.1995: 329.
 • Chalupka W. 1993. Is the flowering response of Scots pine clones to GA4/7 application heritable? Abstr. IUFRO Symp. Sec. S2.01-05 on Biology and Control of Reproductive Processes in Forest Trees. August 22-26, 1993, Univ. of Victoria, Victoria, BC, Canada.
 • Chałupka W., Cecich R.A. 1993. Control of early flowering in forest trees (invited paper). Abstr. IUFRO Symp. Sec. S2.01-05 on Biology and Control of Reproductive Processes in Forest Trees. August 22-26, 1993, Univ. of Victoria, Victoria, BC, Canada.
 • Chałupka W. 1989. On the mechanism of flower induction in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Proc. of the IUFRO Symp. Forest Genetics, Breeding and Physiology of Woody Plants, Sept. 24 - 30, 1989, Voronezh, USSR: 99 - 107.
 • Chałupka W. 1983. Wpływ aktywności Słońca na częstotliwość niektórych zjawisk biologicznych. Mat. sesji pt. Aktywność słoneczna (Solar activity). Biul. Towarzystwa Obserwatorów Słońca nr 2: 28 – 33.
 • Pukacki P., Chałupka W. 1982. Pomiar przepuszczalności światła przez łuski pąkowe drzew przy zastosowaniu światłowodów. Mat. III Krajowego Sympozjum nt. Światłowody i ich zastosowania, Jabłonna, 16 - 18 lutego 1982, Vol. I: 204 - 209.
 • Fober H., Chałupka W. 1981. Nawożenie mineralne a przyrost grubości w dojrzałych drzewostanach -  sosnowym i świerkowym. Mat. I Krajowego Sympozjum - Nawożenie Mineralne Lasu, Sękocin, 25 - 27 sierpnia 1981: 124 - 131.
 • Dzięciołowski W., Chałupka W., Giertych M. 1981. Wpływ nawożenia mineralnego na właściwości gleb w dojrzałych drzewostanach -  sosnowym i świerkowym. Mat. I Krajowego Sympozjum - Nawożenie Mineralne Lasu, Sękocin, 25 - 27 sierpnia 1981: 124 - 131.
 • Chałupka W. 1980. Possibilities of the use of gibberellins as flower stimulators in Scots pine grafts. Papers of the IUFRO Symp. Scots Pine Forestry of the Future, Sept. 29th - Oct. 4th, 1980, Kórnik, Poland: 245 - 248.
 • Chałupka W., Giertych M. 1979. Możliwości wykorzystania światłowodów w badaniach fizjologii rozwoju pąków roślin drzewiastych. Mat. II Krajowego Sympozjum nt. Światłowody i ich zastosowania, Jabłonna, 13 - 15 lutego 1979, Tom I: 109 - 111.
 • Chałupka W. 1978. Opyty po gormonal’noj stimuljacii cvetenija u sosny obyknovennoj (Pinus sylvestris L.) i eli obyknovennoj (Picea abies (L.) Karst.). Meždunarodnaja Konferencija po Rostovym Veščestvam Rastenij - Tezisy dokladov, Liblice, ČSSR, 4 - 8 IX 1978: 55.

 

Ważniejsze referaty wygłoszone, lecz niepublikowane

 • Chałupka W. 2015. Uprawy plantacyjne drzew leśnych: zamiary a możliwości. Krajowa Konferencja Hodowlana pt. „Plantacje drzew szybkorosnących - mity i fakty”. Kadyny, 21 X 2015
 • Chałupka W. 2014. Z czego uczyli się leśnictwa nasi poprzednicy w wiekach XVI – XIX? Seminarium Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Poznań, 10 XII 2014.
 • Chałupka W. 2014. Las dziedzictwem narodowym. VI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa, Porażyn, 11-14 VI 2014.
 • Chałupka W., Kozioł Cz., Matras J. 2014. Ochrona leśnej różnorodności genetycznej. VI Zimowa Szkoła Leśna IBL – Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Sękocin Stary, 18-20 III 2014.
 • Chałupka W. 2013. Feliks  Antoni  Osiński, czyli kto był pierwszym dyrektorem naczelnym
 • Lasów Państwowych po II wojnie światowej? Seminarium Oddz. Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Poznań, 19 XII 2013.
 • Chałupka W. 2013. Najstarszy polski podręcznik leśnictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim. II Konferencja Naukowa „Las i historia”, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 9-10 X 2013.
 • Chałupka W. Modrzyński J. 2013. Doc. dr hab. Tadeusz Puchalski (1901-1979):  kierownik Katedry Ogólnej Hodowli Lasu. Seminarium Oddz. Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego Poznań, 10 V 2013.
 • Chałupka W. 2013. Józef Dowbor Muśnicki - dowódca zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Seminarium Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Poznań, 27 II 2013.
 • Chałupka W. 2012. Władysław Zamoyski – życie konsekwentne.  Seminarium Oddz. Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Poznań, 17 grudnia 2012.
 • Chmura D.J., Rożkowski R., Chałupka W. 2011. Plastyczność cech wzrostowych sosny zwyczajnej z krajowych plantacji nasiennych. Konferencja „Genetyka drzew leśnych w Polsce – stan i perspektywy badań”, organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Biologii Eksperymentalnej w Bydgoszczy, 14-15 II 2011.
 • Chałupka W. 2009. Breeding of Douglas fir in Poland. TREEBREEDEX Workshop on Delineation of Breeding Zones, and Douglas-fir and Larch breeding. 23-27. 03. 2009, Hann. Münden, Niemcy.
 • Chałupka W. 2009. Breeding of black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) in Poland. TREEBREEDEX Workshop on Improvement and Breeding of Noble Hardwoods,  25-  29. 05. 2009, Arezzo, Włochy.
 • Chałupka W., Rożkowski R., Misiorny M. 2008. Effects of seed transfer in Europe: a case study of Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREEBREEDEX Workshop on “Seed transfer: what we know?”, 14-15.01.2008, Pirna, Germany.
 • Chałupka W. 2007. Prof. dr Stefan Białobok – twórca Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Sesja naukowa z okazji 15. rocznicy śmierci prof. Stefana Białoboka,  Laski i Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Nadleśnictwie Syców, 18-19.09.2007 r.
 • Chałupka W. 2007. Pionierzy leśnictwa polskiego w Wielkopolsce. Seminarium Oddz. Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Poznań, 14.12.2007.
 • Chałupka W. 2006. Prof. dr hab. Maciej Giertych: bardzo skrócone curriculum vitae. Konferencja Naukowa z okazji 70-tych urodzin i 48-lecia pracy Profesora Macieja Giertycha pt. „Genetyka populacyjna drzew leśnych – problemy i perspektywy”, Puszczykowo, 16.10. 2006.
 • Chałupka W., Grygier P. 2000. XXI Kongres Leśny IUFRO w Kuala Lumpur (Malezja - nauka a praktyka. Seminarium Wielkopolskiego Oddz. Polskiego Towarzystwa Leśnego, Poznań, 13 XII 2000.
 • Chałupka W. 1998. Kwitnienie klonów świerka przemieszczonych poza naturalny zasięg
 • występowania. Konferencja pt. „Aktualny stan świerka i perspektywy jego dalszej hodowli poza naturalnym zasięgiem występowania na przykładzie RDLP w Gdańsku”, LOS Sulęczyno, 13-14 października 1998 r.
 • Chałupka W. 1996. Problemy etyczne pracownika nauki. Seminarium „Nauki i etyka”, Instytut Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań, 11 IV 1996.
 • Chałupka W. 1996. Powstawanie pustych nasion u modrzewia europejskiego. Konferencja nt. „Obecny stan modrzewia i perspektywy jego dalszej hodowli  w warunkach RDLP Gdańsk”, LOS Sulęczyno, 10-11 X 1996.
 • Chałupka W. 1996. Sprawozdanie z konferencji Nordic Group on Forest Genetics and Breeding w Estonii”. Seminarium w Instytucie Dendrologii PAN, 28 X 1996.
 • Chałupka W. 1996. Zagrożenia dla badań genetycznych w leśnictwie. Posiedzenie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, 21 XI 1996.

 

 

Recenzje artykułów naukowych m.in. dla:

 • Acta Biologica Cracoviensia Seria Botanica, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Annals of Forest Science, Baltic Forestry, Canadian Journal of Forest Research, Dendrobiology, Forest Ecology and Management, Forest Genetic, Silva Fennica, Tree Physiology

 

 

Nagrody i wyróżnienia

 • International Union of Forestry Research Organization (IUFRO) Scientific Achievement Award 1986
 • Srebrna Odznaka Polskiego Towarzystwa Leśnego 2003
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Leśnego 2008 
 • Kordelas Leśnika Polskiego przyznany przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 2015
 • Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego 2016 
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button