INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: BUK POSPOLITY alt
Nazwa angielska: EUROPEAN BEECH
Nazwa łacińska: Fagus sylvatica L.
Naturalne występowanie: zachodnia, środkowa i południowa Europa
Wysokość: do 30, a niekiedy nawet do 50 m
Charakterystyka: Jest to jedno z piękniejszych krajowych drzew leśnych. W Polsce południowej i zachodniej tworzy czyste drzewostany (buczyny) lub występuje w domieszce. Kora na pniu jest cienka, gładka i popielatoszara. Jesienią liście przebarwiają się wspaniale na kolor żółty i brązowożółty. U młodych drzew liście często pozostają suche na drzewie aż do wiosny. Kwitnie wraz z rozwojem liści na początku maja. Owoce to trójgraniaste orzeszki, zwane bukwią. Są one ulubionym pożywieniem ptaków i gryzoni. Buk jest pospolicie spotykany w parkach, również w odmianach o purpurowych liściach. Bardzo oryginalne są formy zwisające i kolumnowe. Buk jest gatunkiem cienioznośnym, może być używany do tworzenia formowanych żywopłotów i szpalerów.
Ciekawostki: Drewno buka pospolitego jest ciężkie, twarde i łupliwe. Używane jest w przemyśle meblarskim, w tokarstwie, do wyrobu parkietów oraz instrumentów muzycznych (np. fagot – z włoskiego faggio, czyli 'buk'). Bukiew jest bogata w tłuszcz, z którego wytwarzano olej leczniczy, palny i techniczny. Zawiera również faginę, alkaloid, który w większych ilościach ma działanie halucynogenne i toksyczne.

 

 

alt

alt

alt

alt


     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo