INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Różnorodność biologiczna w czterech odsłonach

filmy Sidor 

O znaczeniu różnorodności biologicznej nie trzeba nikogo przekonywać. To skarb. Tak jak wiedzę o większości skarbów trzymamy w tajemnicy, tak o tym skarbie należy mówić głośno. I o tym skarbie przygotowaliśmy serię filmów pod wspólnym tytułem „Różnorodność biologiczna”. Obejmuje ona cztery odcinki: „Pochodzenie”, „Lasy”, „Łąki” oraz „Miasto”.

 

Filmy te wyemitowane zostały po raz pierwszy w dniach 1-8 grudnia 2022 r. w TVP3 Poznań, każdy z nich dwukrotnie. W sumie, wg danych TVP3 Poznań, obejrzało je wówczas ponad 141 tys. widzów.

 

Cykl filmów powstał dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przy wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Za przygotowanie scenariusza i reżyserię odpowiadał Pan Janusz Sidor. W przygotowanie filmów zaangażowany był także nasz Instytut.

 

Aktualnie trwa ponowna emisja filmów w TVP3 Poznań (soboty, godz. 19:40) wg planu:

  • 01.03.2023 – „Różnorodność biologiczna – Pochodzenie”,
  • 18.03.2023 – „Różnorodność biologiczna – Lasy”,
  • 25.03.2023 – „Różnorodność biologiczna – Łąki”,
  • 01.04.2023 – „Różnorodność biologiczna – Miasto”.

Zachęcamy do obejrzenia filmów w TVP3 Poznań. Po każdej emisji odpowiedni odcinek zamieścimy na naszym serwisie YouTube.

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button