INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Habilitacja dr. Leszka Karlińskiego

dr hab. Leszek Karliński

dr hab. Leszek Karliński (Fot. arch. pryw.)

 

Z wielkim zadowoleniem informuję, iż na posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które odbyło się 24 lutego 2023 r., Panu dr. Leszkowi Karlińskiemu z Zakładu Związków Symbiotycznych nadany został stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie oceny całości dorobku naukowego oraz osiągnięcia pt. „Wpływ genotypu drzew i czynników środowiskowych na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych topoli”.

 

Podstawowym celem badań, w wyniku których powstały publikacje składające się na osiągnięcie naukowe, było stwierdzenie, czy czynniki wewnętrzne (genotyp drzewa) oraz zewnętrzne (środowisko glebowe) w istotny sposób warunkują rozwój korzeni drobnych topoli oraz związanych z nimi zbiorowisk grzybów mykoryzowych, a także innych mikroorganizmów glebowych.

 

W imieniu pracowników Instytutu, a także własnym, składam Panu dr. hab. Leszkowi Karlińskiemu najserdeczniejsze gratulacje, życząc także, aby praca naukowa była źródłem nieustannego zadowolenia, a rezultaty dzisiaj prowadzonych badań były inspiracją do badań podejmowanych w przyszłości.

 

 Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button