INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Profesor Jacek Oleksyn – w gronie najlepszych!

DSCN2640JOleksyn

Prof. Jacek Oleksyn (Fot. Andrzej M. Jagodziński)

 

Dorobek publikacyjny prof. Jacka Oleksyna z Zakładu Ekologii naszego Instytutu został ponownie sklasyfikowany przez platformę naukową Research.com jako najlepszy w Polsce w światowym zestawieniu najlepszych naukowców w dziedzinie nauk o roślinach i agronomii (Plant Science and Agronomy). Uwzględniając dorobek naukowy badaczy niezależnie od kraju, w którym pracują, dorobek Pana Profesora umożliwił zajęcie 89 pozycji w skali całego świata w tej dziedzinie. Prof. Oleksyn jest autorem 165 publikacji indeksowanych przez Web of Science Clarivate z łączną liczbą cytowań wynoszącą blisko 23 tysiące. Najczęściej cytowaną publikacją, która powstała z udziałem Pana Profesora, jest praca w Nature (The worldwide leaf economics spectrum), opublikowana w 2004 r., którą dotychczas zacytowano ponad 5,5 tys. razy. Zainteresowania prof. Jacka Oleksyna koncentrują się wokół ekologii roślin drzewiastych i ekosystemów leśnych. Wyniki opublikowanego zestawienia, w tym także dla innych dyscyplin naukowych, znaleźć można na stronie internetowej https://research.com/.

 

Szanowny Panie Profesorze – gratulujemy sukcesu!

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button