INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Po grzyby na szkółkę leśną?

Laccaria laccata Przedborów Fot. Maria Rudawska

Owocnik lakówki pospolitej wśród siewek świerka w szkółce leśnej w Nadleśnictwie Przedborów (Fot. Maria Rudawska)

 

Leśnicy-szkółkarze wkładają wiele energii i troski w to, by produkowane w szkółkach leśnych sadzonki drzew były jak najwyższej jakości. Bacznie przyglądają się nie tylko nadziemnym ich częściom, ale i systemom korzeniowym. I tutaj trudno nie pomyśleć o grzybach mykoryzowych, które mają olbrzymi wpływ na tę właśnie jakość. Zachęcam do przeczytania artykułu prof. Marii Rudawskiej i dr Marty Kujawskiej z Zakładu Związków Symbiotycznych, które na łamach „Lasu Polskiego” (24/2022) w syntetycznym ujęciu przedstawiły wyniki ponad 20-letnich badań przeprowadzonych w ponad 100 polowych szkółkach leśnych na terenie niemal całego kraju. Konkluzje z tych badań zaprzeczają obiegowym opiniom. Jakim? O tym w artykule.

 

PDF artykułu

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button