INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana dr. inż. Mikołaja K. Wawrzyniaka pt. Bioróżnorodność w łupince”.

 

Nasiona stanowią nowe pokolenie roślin naczyniowych, są bezpieczną kapsułą która pozwala na przemieszczanie się roślin w przestrzeni, jak również w czasie. Kiełkujące nasiono stanowi przyszłość kolejnych pokoleń roślin, wciąż jednak skrywają one przed nami wiele tajemnic. Jakie czynniki wpływają na kiełkowanie nasion? Czym jest spoczynek nasion? Jak zareagują na zmiany klimatyczne? Aby poznać odpowiedzi na przedstawione pytania, zapraszamy na wykład "Bioróżnorodność w łupince".

 

SON KNB POSTER Wawrzyniak mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button