INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani dr hab. Teresy Hazubskiej-Przybył pt.Somatyczna embriogeneza jako sposób na zachowanie bioróżnorodności gatunków drzew leśnych”.

 

Drzewa gatunków leśnych charakteryzują się szerokim spektrum bioróżnorodności. Jej zachowanie na poziomie genetycznym jest możliwe m.in. poprzez zastosowanie jednej z metod mikrorozmnażania – somatycznej embriogenezy. Choć metoda ta jest wykorzystywana przede wszystkim w produkcji roślin o znaczeniu gospodarczym, może być także stosowana w celu zachowania cennych zasobów genowych drzew leśnych, zwłaszcza w dobie intensywnych zmian klimatu.

 

SON KNB POSTER Hazubska Przybył mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button