INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani mgr inż. Joanny Kijowska-Oberc pt. Jak nasiona walczą z suszą?

 

Susza pojawiająca się w następstwie zmian klimatu skutkuje obniżeniem żywotności nasion drzew. Dochodzi do zamierania wielu gatunków, a to zagraża trwałości ekosystemów leśnych. Akumulacja proliny jest reakcją obronną nasion. Prolina nie tylko chroni składniki błon komórkowych przed uszkodzeniami i zapobiega utracie wody, lecz także może być stosowana jako wskaźnik odporności nasion na suszę. Odporne nasiona dadzą zaś początek stabilnym lasom.

 

SON KNB POSTER Kijowska Oberc mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button