INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani prof. Eweliny Ratajczak pt. Czy zestresowane nasiona zapewnią nam lepszą przyszłość?

 

Obserwujemy gwałtowne zmiany klimatu, które wywołują stres drzew. Inicjują bowiem stan stresu oksydacyjnego, który obniża aktywność metabolizmu komórek roślinnych. Zestresowane drzewa produkują zestresowane nasiona, których żywotność jest obniżona. Przechowywanie nasion w sposób zapewniający zachowanie ich żywotności staje się kluczowe dla zabezpieczania zasobów genetycznych gatunków drzew i ochrony bioróżnorodności w lasach gospodarczych.

 

SON KNB POSTER Ratajczak mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button