INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Ciepłe zimy – czy na pewno są korzystne?

Pąki jednej  z odmian bzu lilaka w kolekcji ID PAN

Pąki jednej z odmian lilaka w kolekcji Instytutu Dendrologii PAN (Fot. Marzenna Guzicka)

 

Ocieplenie klimatu zaburza przebieg pór roku, a sezon wegetacyjny zaczyna się wcześniej niż przed laty i trwa dłużej. W jaki sposób zmiany te wpływają na rośliny drzewiaste? Zachęcam do przeczytania artykułu dr hab. Marzenny Guzickiej z Zakładu Ekologii, zamieszczonego na łamach „Kórniczanina” (5/2023), z którego dowiemy się m.in. o tym, dlaczego niskie zimowe temperatury są dla roślin niezbędne.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button