INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana prof.  Marcina K. Dyderskiego pt. Inwazyjne gatunki roślin – co pomaga im w ekspansji?”.

 

Inwazje biologiczne to jedno z głównych zagrożeń dla różnorodności biologiczne i gospodarki. Ich sukces zależy od czynników które możemy podzielić na związane z cechami konkretnego gatunku, dostępnością nasion oraz z cechami środowiska. W skali kontynentalnej głównym determinantem rozmieszczenia gatunków jest klimat. Jego zmiany mogą powodować zarówno utratę optimum klimatycznego obecnie występujących gatunków, jak i otworzyć innym drogę do podboju dalszych obszarów.

 

SON KNB POSTER Dyderski mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button