INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: O zadrzewieniach słów klika

Zadrzewienia przydrożne

Zadrzewienia przydrożne (Fot. Dawid Adamczyk)

 

Po cichu znikają z naszego krajobrazu, choć ich znaczenie – nie tylko biocenotyczne – jest ogromne. Dlaczego? Zachęcam do przeczytania artykułu mgr. inż. Dawida Adamczyka z Zakładu Ekologii, zamieszczonego na łamach „Kórniczanina” (6/2023), z którego dowiemy się m.in. o tym, jaką rolę w krajobrazie odgrywają zadrzewienia i dlaczego należy zabiegać o ich utrzymanie i rozwój, szczególnie w krajobrazie rolniczym.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button