INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Park Dendrologiczny „Zofiówka”

Sofiivka 2

Fontanna Węża (Fot. Tetyana Shupova)

 

Park Dendrologiczny „Zofiówka” Narodowej Akademii Nauk Ukrainy to obiekt o pięknej historii, bogaty pod względem kolekcji botanicznej, a także cieszący oko pod względem architektonicznym. W 2007 r. uznany został za jeden z Siedmiu Cudów Ukrainy. Zachęcam do przeczytania artykułu przygotowanego wraz z dr hab. Oleną Blinkovą z Zakładu Ekologii, zamieszczonego na łamach „Kórniczanina” (10/2023), w którym przybliżamy to arcydzieło sztuki ogrodniczej i parkowej XVIII-XIX wieku.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button