INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana dr. Łukasza Walasa pt. „Kasztanowiec zwyczajny – relikt z Półwyspu Bałkańskiego”.

 

Ojczyzną kasztanowca zwyczajnego jest Półwysep Bałkański. Do Polski sprowadził go prawdopodobnie król Stefan Batory już w XVI wieku. Obecnie naturalne populacje są zagrożone wyginięciem z powodu chorób, szkodników, zmian klimatu i ludzkiej presji. Decydujące znaczenie dla występowania kasztanowca mają warunki zimowe, a szczególnie opady. Ważną rolę w przetrwaniu tego gatunku będzie odgrywać ochrona in situ, wzbogacona o wspomaganą migrację.

SON KNB POSTER Walas mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button