INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana prof. Grzegorza Iszkuły pt. Jemioła pospolita. Robin Hood czy Drakula?”.

 

Obserwujemy obecnie coraz więcej jemioły. Ten półpasożyt doskonale przystosował się do warunków środowiska zmienionych przez człowieka i bardzo dobrze rośnie w parkach czy alejach. Globalne ocieplenie również sprzyja jemiole w marszu na wschód i północ Europy. Jednak gatunek ten jest oceniany przez człowieka bardzo niejednoznacznie. Często negatywnie, przez porównywanie do hrabiego Drakuli, który wysysa życie z drzew. Jednak przez innych traktowany jest pozytywnie, jako Robin Hood ekosystemów. Czy jemioła jest więc wampirem czy Robin Hoodem?

SON KNB POSTER Iszkuło mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button