INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana prof. Tomasza Leskiego pt. Las bez grzybów. Czy jest to możliwe?

 

Grzyby charakteryzuje nie tylko ogromna różnorodność morfologiczna, ale przede wszystkim funkcjonalna. To właśnie różnorodność funkcji jakie pełnią grzyby saprobiontyczne, symbiotyczne (w tym mykoryzowe) i patogeniczne determinuje obieg materii i energii w ekosystemie leśnym, zaopatrzenie roślin w wodę i substancje mineralne, jak również stan zdrowotny drzew. Dzięki temu grzyby uznawane są za kluczową grupę organizmów zapewniających rozwój i funkcjonowanie lasów.

 

SON KNB POSTER Leski mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button