INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani prof. Marii Rudawskiej pt. Tam, gdzie zaczyna się las. O mykoryzie w szkółkach leśnych.”

 

Każdego roku w polowych szkółkach leśnych produkuje się miliony sadzonek przeznaczonych do odnowień i zalesień. Wysoka udatność upraw leśnych zależy od ilościowej i jakościowej struktury mykoryz zawiązanych w trakcie wzrostu sadzonek w szkółce leśnej. Mykoryzy zwiększają zaopatrzenie sadzonek w wodę i składniki odżywcze a także chronią przed patogenami. W szkółkach leśnych na 9 gatunkach drzew zidentyfikowano ponad 90 gatunków grzybów mykoryzowych.

 

SON KNB POSTER Rudawska mini

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button