INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Zmarł dr Tomasz Bojarczuk

 

Z wielką przykrością i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pana dr. Tomasza Bojarczuka.

 

Doktor Tomasz Bojarczuk 3

Pan Doktor Tomasz Bojarczuk zmarł 22 lipca 2023 roku.
(Fot. arch. ID PAN)

 

Pan Doktor Tomasz Bojarczuk urodził się 15 sierpnia 1942 roku w Sierakowiźnie. W latach 1960-1965 studiował na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

 

Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Dendrologii PAN. Prace w Instytucie – w  Zakładzie Dendrologii i Arboretum Kórnickim Polskiej Akademii Nauk – rozpoczął 1 listopada 1965 roku. Od początku swojej działalności naukowej zajmował się introdukcją i aklimatyzacją drzew i krzewów oraz wegetatywnym rozmnażaniem tych roślin. W wyniku realizowanych badań 18 grudnia 1976 roku uzyskał stopnień doktora nauk rolniczych nadany przez Radę Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej na podstawie pracy pt. „Ukorzenianie sadzonek zielnych topoli z sekcji Leuce przy użyciu związków chemicznych”, której promotorem był prof. Władysław Bugała.

 

W latach 1977-2008 był kierownikiem Arboretum Instytutu Dendrologii PAN. Swoją działalnością naukową i organizacyjną przyczynił się do rozwoju naszego Instytutu. Dr Tomasz Bojarczuk był autorem i współautorem ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych, licznych ekspertyz i opinii dendrologicznych. Ponadto, był autorem lub współautorem opisów wyselekcjonowanych w naszym Arboretum drzew i krzewów, wprowadził do uprawy w Polsce nowe taksony. Zapoczątkował tworzenie nowych kolekcji azalii i różaneczników, jak również nieustannie rozwijał inne, w tym kolekcję lilaków (aktualnie jest to Kolekcja Narodowa).

 

Był członkiem Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, następnie  Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Za swoją działalność naukową został uhonorowany Laurem Honorowym przez Związek Szkółkarzy Polskich (2007 r.) oraz Złotą Oznaką Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego (2022 r.).

 

W osobie Pana Doktora Instytut stracił nie tylko wieloletniego pracownika, ale i oddanego Arboretum popularyzatora wiedzy i nauczyciela.

 

Rodzinie i Bliskim Pana Doktora, w imieniu pogrążonych w smutku pracowników Instytutu Dendrologii PAN oraz własnym, składam wyrazy głębokiego współczucia.

 

Emilia Pers-Kamczyc
Zastępca Dyrektora Instytutu

 

Msza św. żałobna odbędzie się w Kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przy ulicy Nowiny 1 w Poznaniu, 27 lipca 2023 r. o godz. 12:00.

 

Uroczystość pogrzebowa Pana Doktora Tomasza Bojarczuka odbędzie się po Mszy św. na cmentarzu parafialnym, ul. Nowina 1 w Poznaniu.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button