INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana dr. Robina Wilgana pt. Grzyby podziemne a zmieniający się klimat.

 

Klimat kształtuje zasięg występowania większości organizmów żywych, w tym drzew i grzybów. Trufle, wysoko cenione grzyby o podziemnych owocnikach, żyją w symbiozie z korzeniami drzew, m.in. dębu, leszczyny i grabu. W Europie trufle pozyskiwane są głównie na południu kontynentu, gdzie zmiany klimatu zagrażają ich dalszemu występowaniu. Równocześnie zmiany klimatu stwarzają optymalne warunki do rozwoju trufli w Europie Środkowej, w tym w Polsce.

 

SON KNB POSTER Wilgan mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button