INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani dr Marty Kujawskiej pt. Jak zmiany klimatu wpłyną na koszyk grzybiarza?

 

Grzybobranie to w Polsce wielowiekowa, tradycyjna forma wypoczynku w lesie. Wiele popularnych leśnych grzybów jadalnych to gatunki związane symbiotycznie z konkretnymi gatunkami drzew np. sosną, świerkiem, brzozą. Przewiduje się, że obserwowane zmiany klimatu mogą istotnie wpłynąć na strukturę gatunkową znanych nam lasów, co w przyszłości, w sposób pośredni może przełożyć się na zawartość koszyka przyszłych pokoleń grzybiarzy.

SON KNB POSTER Kujawska mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button