INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana dr. hab. Leszka Karlińskiego pt. Grzybnia ekstramatrykalna grzybów mykoryzowych w glebie.

 

Grzybnia ekstramatrykalna (GE) jest istotnym składnikiem strukturalnym symbiozy grzybów mykoryzowych z drzewami, znacząco wspierającym ich odżywianie i rozwój. GE stanowi 1/3 biomasy mikroorganizmów glebowych. Uczestnicząc w procesach przemiany materii odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu stabilnych form azotu i węgla w glebie, co ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu planety. Biomasa GE jest czułym wskaźnikiem dynamiki zmian zachodzących w środowisku.

 

SON KNB POSTER Karliński mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button