INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani prof. Joanny Muchy pt.Czy zmiany klimatu mogą wpłynąć na oddziaływania między korzeniami drzew a grzybami.

 

Mikroorganizmy zasiedlające korzenie oraz bytujące w glebie wpływają na uwalnianie i dostarczanie pierwiastków i wody do korzeni drzew. Zmiany zachodzące w korzeniach wpływają również na kształtowanie zbiorowisk mikroorganizmów zasiedlających system korzeniowy. Oddziaływanie system korzeniowy – mikroorganizmy mogą warunkować zdolności adaptacyjne gatunku i zwiększyć szansę na dostosowanie się do zmian klimatycznych.

 

SON KNB POSTER Mucha mini

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button