INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani mgr Katarzyny Rawlik pt.Las to nie tylko drzewa. Rośliny runa leśnego.

 

Runo leśne to najniższa, przyziemna warstwa roślin i grzybów w lesie. W tej warstwie lasu, światło jest głównym czynnikiem limitującym wzrost roślin. Skład gatunkowy runa lasów całej kuli ziemskiej tworzy grupa wyspecjalizowanych taksonów, u których zaobserwowano różne strategie radzenia sobie ze stresem. Znaczenie ekologiczne tych roślin w ekosystemach leśnych jest często niedoceniane i pomijane. Tymczasem, udział roślin zielnych warstwy runa w różnych procesach ekologicznych tylko pozornie jest znikomy.

 

SON KNB POSTER Rawlik K mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button