INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani mgr Pauliny Kościelniak pt.Różny klimat – różne korzenie.

 

Woda stanowi kluczowy element dla przeżycia roślin. Tymczasem jej brak staje się coraz dotkliwszy. Jednakże drzewa, wykształciły cały szereg mechanizmów pozwalających unikać lub tolerować suszę. Odpowiedzią systemu korzeniowego na ograniczenie dostępności wody może być zatem modulacja jego architektury i alokacji biomasy w celu pobierania wody z przypowierzchniowych warstw gleby a także ukierunkowany wzrost w kierunku pokładów wody znajdujących się w głębszych warstwach gleby. Zatem to od przyjętych strategii radzenia sobie z suszą zależeć będzie przeżycie roślin.

 

SON KNB POSTER Kościelniak mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button