INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pana prof. Mariana Giertycha pt.Życie na dębie – lokalny hotspot bioróżnorodności.

 

Hotspot, inaczej gorący punkt, to miejsce cechujące się dużą różnorodnością biologiczną. Taką nazwę można nadać naszym dębom - Quercus. Dąb, jako długowieczne drzewo, jest rośliną gospodarzem całej rzeszy innych organizmów, którym dostarcza pokarmu. Bytują na nim setki, a może i tysiące, gatunków owadów, wiele grzybów mykoryzowych i pasożytniczych, na pędach pasożytuje gązewnik, a żołędzie stanowią pokarm dla wielu gatunków ssaków i ptaków.

 

SON KNB POSTER Giertych 2 mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button