INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani dr Anny Napierały-Filipiak pt.Wiązy, bioróżnorodność, klimat”.

 

Wiązy istotnie wpływają na ekosystem leśny, kształtując ściółkę i runo leśne. Badania w Holandii nad gatunkiem wiązu górskiego wykazały 79 gatunków owadów z nim związanych, podkreślając jego wkład w różnorodność biologiczną. Grafioza i zmiany klimatu silnie ograniczają zasoby tych drzew. Długotrwałe susze latem i ekstremalne wahania temperatur w styczniu i lutym stanowią poważne zagrożenia, wpływając negatywnie na rozwój siewek, kwitnienie i zawiązywanie nasion. Ochrona przed chorobami i dostosowanie do zmieniającego się klimatu stają się kluczowe dla zachowania ich ekosystemowej roli.

 

SON KNB POSTER2 Napierała Filipiak mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button