INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Seminaria Instytutu Dendrologii PAN

 

11.12.2023 r. (poniedziałek),  godz. 10.00

Dr. Anna Skourti

Introduction to the pest that threatens forests, urban and peri-urban areas, Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae)

 

Dr. Maria C. Boukouvala

Management of Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) in urban and suburban areas with new trapping devices and mating disruption method. Actions of LIFE eGYMER in Europe.

Department of Crop Science, Agricultural University of Athens, Greece

 

Seminarium odbędzie się w sali seminaryjnej Instytutu Dendrologii, można też uczestniczyć w spotkaniu w formie zdalnej za pomocą platformy Teams MS.

 

12.12.2023 r. (wtorek), godz. 10.00

Prof. dr hab. Mikołaj Knaflewski

Jordania od czasów biblijnych do współczesności

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Seminarium odbędzie się w sali seminaryjnej Instytutu Dendrologii, można też uczestniczyć w spotkaniu w formie zdalnej za pomocą platformy Teams MS.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button