INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Różnorodność biologiczna w pięciu odsłonach

filmy Sidor 12 2024 intro

Na różnorodność biologiczną spojrzeć można z różnych perspektyw. Zachęcamy do obejrzenia kolejnej serii filmów pod wspólnym tytułem „Różnorodność biologiczna”, obejmującej pięć odcinków: 

Premierowe emisje filmów w TVP3 POZNAŃ (16-30 listopada br.) zgromadziły ponad 60 tysięcy widzów. Kolejne emisje zaplanowano na 7 grudnia (ok. godz. 19:20), 10 grudnia (19:00), 14 grudnia (19:20), 17 grudnia (19:00) oraz 21 grudnia (19:20), czyli najbliższe czwartki i niedziele.

 

W wydaniu specjalnym Magazynu Drzewo Franciszka zaproszeni do współpracy naukowcy opublikowali sześć artykułów popularnonaukowych, a w każdym z nich pochylili się nad zagadnieniem różnorodności biologicznej, spoglądając na nią z różnych stron.

 

Cykl filmów powstał dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz przy wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie w ramach „Programu Drzewo Franciszka”. Za przygotowanie scenariusza i reżyserię odpowiadał Pan Janusz Sidor. W przygotowanie filmów zaangażowany był także nasz Instytut.

 

Zachęcam do obejrzenia filmów oraz przeczytania artykułów w „Magazynie Drzewo Franciszka”.

 

Magazyn Drzewo Franciszka (pdf)

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button