INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

KLIMAT NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Pani dr Katarzyny Sękiewicz pt.Gatunki endemiczne a zmiany klimatu.”

 

Zmiany klimatu postępują w zastraszającym tempie, prowadząc do utraty bioróżnorodności. Istotnym jej elementem są gatunki endemiczne, które są szczególnie narażone na te zmiany. Największe obawy budzi zachowanie i ochrona endemicznych gatunków drzewiastych. Ze względu na długowieczność, wiele drzew może nie być w stanie przystosować się do tych zmian. Z tego względu zachowanie endemitów reprezentujących unikalne biologiczne dziedzictwo danego obszaru staje się priorytetem w globalnej strategii ochrony przyrody.

 

SON KNB POSTER2 Sękiewicz mini

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button