INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Sprawozdanie z prac badawczych wykonanych w 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach naukowych, podczas których zaprezentowane zostaną wyniki wybranych prac badawczych wykonanych w Instytucie Dendrologii PAN w 2023 roku.

 

W minionym roku pracownicy Instytutu realizowali dwa tematy badań w ramach działalności statutowej, tj. „Złożoność funkcji ekosystemów leśnych jako podstawa ich ochrony i zarządzania nimi w układach naturalnych i przekształconych” (nauki leśne) oraz „Biologiczne podstawy funkcjonowania roślin drzewiastych w warunkach zmieniającego się środowiska” (nauki biologiczne).

 

Wyniki naszych badań będą prezentowane w formie 15-minutowych wystąpień, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 5 i 26 lutego 2024 r. – 18 wykładów z dyscypliny nauki leśne (plik pdf),

- 4 i 11 marca 2024 r. – 20 wykładów z dyscypliny nauki biologiczne (plik pdf).

 

Początek wykładów godz. 9:00.

 

Podsumowanie działalności naukowej pracowników i stypendystów Instytutu Dendrologii PAN w 2023 roku przedstawione zostanie 18 marca 2024 r. przez prof. Andrzeja M. Jagodzińskiego – Dyrektora Instytutu. Początek wystąpienia także o godz. 9:00.

 

Seminaria odbywać się będą w formule hybrydowej: stacjonarnie na sali seminaryjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz zdalnie za pomocą platformy Microsoft Teams (link).

 

Serdecznie zapraszamy,

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button