INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

HR Excellence in Research dla Instytutu Dendrologii PAN

HR 01

 

Nasz Instytut został właśnie uhonorowany wyróżnieniem HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach Human Resources Strategy for Researchers. Tym samym dołączyliśmy do grona 105 instytucji posiadających tę prestiżową nagrodę.

 

HR Excellence in Research to nobilitujące wyróżnienie, ale także i ważne zobowiązanie. Jego celem jest nieustanne zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w Unii Europejskiej. Przyznawane jest instytucjom, które zapewniają najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób przejrzysty i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytucje, które uzyskały logo HR uczestniczą w ciągłym procesie, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez Komisję Europejską. Wyniki oceny ekspertów decydują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR.

 

Podstawową dokumentację niezbędną do przeprowadzenia oceny Instytutu przez Komisję Europejską przygotowała Grupa Robocza w składzie: dr Karolina Sobierajska (przewodnicząca), prof. Grzegorz Iszkuło, prof. Witold M. Wachowiak, prof. Tomasz Leski, dr Mikołaj Wawrzyniak, mgr Sonia Paź-Dyderska, Katarzyna Szwed-Pietras (pełnomocnik ds. równości płci), mgr Magdalena Łukowiak, mgr Marta Idkowiak oraz mgr Damian Maciejewski. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w opracowanie dokumentów dla Komisji Europejskiej oraz przygotowanie pod okiem Komitetu Sterującego propozycji Planu Działania na lata 2024-2026.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button