INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beriki Beridze

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, że 25 marca 2024 r. o godz. 10:45 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Beriki Beridze pt. "Evolutionary history and conservation genetics of Castanea sativa Mill. in the South Caucasus" [Historia ewolucyjna i genetyka konserwatorska Castanea sativa Mill. w Kaukazie Południowym].
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w języku angielskim.

 

Ogłoszenie

Rozprawa

Streszczenie
Summary
Recenzja 1
Recenzja 2
Recenzja 3

 

Andrzej M. Jagodziński 

Dyrektor Instytutu 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button